Europa-Kommissionen indleder en overtrædelsesprocedure igen

Europa-Kommissionen har formelt åbnet nye overtrædelsesprocedurer i tre sager mod Holland og syv andre EU-lande. Denne gang blev der sendt en åbningsskrivelse, som det første trin i EU-overtrædelsesproceduren, til Østrig, Tjekkiet, Kroatien, Frankrig, Ungarn, Malta, Holland og Polen. 

Disse otte lande siges stadig ikke korrekt at have indarbejdet et 2014 EU-direktiv for optagelse af udenlandske sæsonarbejdere i deres nationale love. Det blev der i øvrigt lavet nye aftaler om i Bruxelles i sidste uge.

I april havde udvalget allerede sendt advarselsbreve om dette til ti andre EU-lande. Holland og de syv andre lande har nu to måneder til at træffe foranstaltninger. Hvis det mislykkes, kan overtrædelsesproceduren fortsætte til næste fase: en begrundet udtalelse, en formel anmodning om at overholde EU-loven. 

Sagen kan derefter indbringes for Domstolen, hvor medlemsstaterne kan få en bøde. 

Bruxelles indleder dusinvis af denne type procedurer hvert kvartal: det er deres formelle procedure at bevare kontrollen over indførelsen af europæiske love og regler. Langt de fleste overtrædelsessager afgøres i officielle høringer eller undertiden suppleret med en mindre teksttilpasning. Der bliver højst i nogle få sager reelt indledt en retssag.

Denne gang blev Holland også henvendt til den måde, hvorpå affaldsdirektivet om genbrug og indsamling ikke var blevet korrekt behandlet, samt direktivet om godstransport i lejede små lastbiler. Andre lande blev kontaktet for andre mangler, uanset om de var påstået eller på anden måde.