EU-lande for fleksible med undtagelse fra forbud mod brug af plantebeskyttelsesmidler

Den Europæiske Unions Domstol (ECJEU) har i en ny dom fastslået, at EU-lande fejlagtigt giver nødtilladelser til brug af neonikotinoider i landbruget. For nogle år siden blev der tilladt undtagelser fra brugsforbuddet på sukkerroer til bekæmpelse af gulsot. 

Miljøgrupper klagede over, at for mange lande undgik forbuddet for ofte. De havde anlagt sag med en belgisk biavler mod en belgisk 'undtagelse'. Ifølge dem er der givet dispensationer uretmæssigt og uden tilstrækkelig begrundelse flere år i træk. 

Reaktioner i flere europæiske lande peger på, at dommen specifikt handler om situationen i Belgien og ikke om andre lande. EU-dommerne har dog sagt, at EU-Kommissionen nu skal komme med en ny afgørelse.

Forskellige undersøgelser har vist, at udryddelsen af biarter næsten helt sikkert er et resultat af brugen af store mængder neonikotinoider som plantebeskyttelsesmidler i landbruget.

Ifølge EU-dommerne kan den forebyggende behandling af frø, som har været forbudt siden 2018, ikke længere undtagelsesvis anvendes. Indtil videre har elleve EU-lande vedtaget sådanne "nødtilladelser". Frankrig meddelte i begyndelsen af januar, at det ønskede at forlænge denne undtagelse igen, efter at have anvendt den i to på hinanden følgende år.

Siden 1991 har europæisk lovgivning reguleret markedsføring og brug af pesticider samt den tilladte mængde af restprodukter i fødevarer. Som en del af den nye Green Deal og fra jord til bord sigter Europa-Kommissionen mod at halvere brugen af pesticider inden 2030.