Danmark vil have mere dyrevelfærd

Danmark får en ny dyrevelfærdslov, der går længere end de seneste europæiske regler. Der bliver blandt andet et forbud mod at binde kvæg.

Der arbejdes også på at udvide det eksisterende forbud mod at klippe hale af pattegrise, som træder i kraft i 2025. Danmark mangler endnu at tage stilling til, om der bliver en bøde for at skære eller en præmie for ikke at skære. 

Danske politikere mener, at dyreværnsloven ikke kun skal gælde for husdyr, husdyr og husdyrhold, men også for minkavl og fjerkræavl. Landbrugsminister Jacob Jensen kalder aftalen et nyt kapitel for dyrevelfærd: Han kalder det en dyreværnstraktat. Han går også ind for, at der indføres et statsligt kvalitetsmærke for dyrevelfærd.

I Folketinget har stort set alle Folketingets fraktioner indgået en aftale om dette med mindretalsregeringen. Dette udvider delvist et tidligere regeringsforslag.

Det regeringsforslag indeholdt 23 forslag; fraktionerne har nu tilføjet otte initiativer. For eksempel vil Danmark have et borgerråd, der skal deltage i drøftelser om dyrevelfærd. 

Minister Jensen ønsker også at støtte markedsføringen af 'langsommere voksende kyllinger' og opfordrer til et forbud mod hurtigtvoksende racer på EU-niveau. Danmark rejste også dette spørgsmål på niveau med EU-landbrugsministrene sidste år. Næste år er Danmark EU-formand i seks måneder. 

Diskussionen om dyrevelfærd blussede op i Danmark sidste år efter afsløringer om en stor hestefarm. Efter protester og klager blev resterne af halvtreds nedgravede heste fundet ved flere inspektioner på det gods på stutteriets grund i Jylland.

Tidligere havde der været voldsomme sammenstød mellem stutteripersonale og demonstranter, der forsøgte at komme ind på stedet.