EU er enige om færre metanudledninger

Foto af JuniperPhoton på Unsplash

Forhandlere fra Europa-Kommissionen, miljøministre og Europa-Parlamentet er blevet enige om at begrænse metan-emissioner fra energisektorerne i de 27 EU-lande. Efter CO2 er metangas en af de største årsager til klimaændringer. Gassen forårsager også alvorlige helbredsproblemer.

Aftalen kommer to uger før COP28, det internationale klimatopmøde i Dubai. Der skal indgås yderligere aftaler for at bekæmpe den globale opvarmning. Metan er omkring 30 gange stærkere en drivhusgas end CO2. De fleste emissioner kommer fra energi-, landbrugs- og affaldssektorerne. 

Også i det europæiske landbrug er der allerede taget skridt til at begrænse udledningen af metan. Metanudledning er nu blevet en vigtig del af forskningen i mejeriindustrien. Det hollandske ministerium for landbrug, natur og fødevarekvalitet overvejer at inkludere metan-emissioner pr. kilo mælk i kriterierne for bæredygtigt husdyrbrug.

Den aftale, der nu er indgået i Bruxelles, tvinger fossilgas-, olie- og kulindustrien til at måle, overvåge og rapportere "deres" metan-emissioner. Aftalen mangler stadig at blive formelt godkendt af både Europa-Parlamentet og EU-landene, men det er for det meste en formalitet. Pakken er en af de tiltag, som EU-klimakommissær Wopke Hoekstra vil indføre i Dubai.

USA, EU og andre lande har tidligere lovet at reducere de samlede globale metanemissioner med 30% inden 2030. Ifølge Kommissionen skal energileverandører identificere og reparere metanlækager i deres rørledningsnetværk. De skal også stoppe rutinemæssig afblæsning og afbrænding af gasrørledninger fra 2027.

EU-metanforordningen for energisektoren er en del af den europæiske grønne aftale, der har til formål at sætte de mest ambitiøse klima- og biodiversitetsmål i verden. Da EU importerer store mængder olie, gas og kul, kan der fra 2027 kun indgås nye importkontrakter, hvis eksportører anvender de samme forpligtelser som producenterne i EU,” sagde Kommissionen.