EU lemper protokol for forsyning af butikker i Nordirland

Den Europæiske Union og Det Forenede Kongerige er blevet enige om at lempe told- og transportreglerne for fødevarer og landbrugsprodukter fra England til det britiske oversøiske territorium i Nordirland.

Dette vil fremskynde passagen af mere typisk britiske fødevarer gennem UK og EU told og forbedre lagerbeholdningen. Det har vaklet, siden briterne forlod EU med deres Brexit.

Fordi både Storbritannien og EU-medlemsstaten Irland ønskede at undgå en ny 'hård' grænse mellem Irland og den britiske provins Nordirland, blev det efter Brexit besluttet at placere EU-toldgrænsen i Det Irske Hav, mellem Irland og England. Men dette bragte Nordirland inden for europæisk lovligt område.

Sidstnævnte blev af fanatisk pro-britiske politikere i Nordirland betragtet som et forkasteligt første skridt hen imod London 'at give slip på' deres oversøiske territorium. Og i det britiske parlament i London er Tories (det konservative parti) afhængige af det pro-britiske nordirske parti for deres flertal.

På grund af den politiske uenighed om ja eller nej Brexit eller EU har den nordirske provinsregering (i Stormont) også stået stille i mere end et år. EU var villig til at deltage i lempelsen af toldreglerne til Nordirland, så længe det ikke førte til en ny smuglerrute eller skatteunddragelse.

Der vil nu være særlige eksportformularer og scanningskoder til 'engelske slutbrugere' i Nordirland. Dette gør det nemmere at levere dagligvarer fra Storbritannien til Nordirland. EU Kommissionens formand Ursula von der Leyen og den britiske premierminister Rishi Sunak har nu tilføjet Windsor-aftalen til den såkaldte Nordirland-protokol mandag.

Von der Leyen forklarede, at engelske fødevarer ikke bør tilbageholdes fra forbrugere i Nordirland, men at for leveringer til EU-landene er EU-reglerne fortsat obligatoriske. I praksis vil grænsekontrollen ved Det Irske Hav blive afskaffet for registreret fødevareeksport mærket "Kun Nordirland".