EU-formand Ungarn venter også på en ny kommission

Ungarn vil være den roterende præsident for EU i de næste seks måneder. I løbet af de seks måneder skal der træffes beslutninger om udnævnelsen af nye EU-kommissærer og en eventuel genudnævnelse af kommissionsformand Ursula von der Leyen. Det skal også stå klart, hvem der bliver den nye landbrugskommissær.

Under ledelse af premierminister Viktor Orbán overtager Ungarn dette præsidentskab midt i megen kontrovers og international opmærksomhed. Orbán, kendt for sine euroskeptiske og autokratiske tendenser, siger, at han vil "gøre EU fantastisk igen."

Ungarn har tilkendegivet, at det vil være særlig opmærksom på landmændenes betydning i den europæiske landbrugspolitik. Landbrugsminister István Nagy understregede, at EU-politikken burde være mere fokuseret på bøndernes behov, og at Ungarn vil stræbe efter en politik, der bedre understøtter landbrugssektoren. 

Den ungarske regering har allerede fremsat flere forslag, der sigter mod at forbedre forholdene for landmændene. Et af disse forslag er at øge de direkte tilskud til landmændene, noget som mange medlemsstater er enige i. Gennemførelsen af sådanne foranstaltninger kan dog støde på modstand fra medlemsstater, der går ind for mere markedsorienterede reformer.

Desuden forventes der få drastiske EU-beslutninger på landbrugsområdet i løbet af det næste halvandet år, fordi der allerede nu forberedes en ny fælles landbrugspolitik fra 2026. Derudover forventes det, at færre frem for flere EU-penge vil være tilgængelig i det flerårige budget.

Ud over landbrugspolitikken vil det ungarske formandskab også skulle tage fat på andre presserende spørgsmål såsom migration, energipolitik og styrkelsen af retsstaten inden for EU. Ungarn selv vil være under et forstørrelsesglas, især på retsstatsområdet, da landet selv jævnligt kritiseres for krænkelser af demokratiske normer og værdier.

Kontroversen omkring Orbáns indenrigspolitik, såsom begrænsninger af pressefrihed og uafhængigt retsvæsen, kaster en skygge over forventningerne til det ungarske præsidentskab. 

I betragtning af at de 27 regeringschefer først skal blive enige på et EU-topmøde om sammensætningen af en ny Kommission, at Europa-Parlamentet derefter skal godkende denne og derefter skal nye politiske planer diskuteres og udarbejdes, forventes det ikke, at Ungarn vil være i stand til at indføre en hvilken som helst ny EU-politik i løbet af de næste seks måneder.