EU endnu ikke engang om syn for nyt kørekort

Transportministrene fra de 27 EU-lande og Europa-Parlamentets transportudvalg er endnu ikke enige om mange aspekter med hinanden og med Europa-Kommissionen om nye EU-kørekortregler. Som følge heraf er det endnu ikke fastlagt, om og hvordan et europæisk digitalt kørekort skal indføres, og om personer over 70 skal gennemgå en lægeundersøgelse ved fornyelse af deres kørekort.

Tidligere i sidste uge drøftede både ministre og parlamentsudvalget Kommissionens forslag, der blev fremlagt i marts. Det viste sig, at EU-landene ønsker at fastholde deres egne kriterier for fornyelse af kørekort for seniorer, herunder mulighed for (som i Holland) selv at gøre dette skriftligt via en internetapplikation. Folketingsudvalget EP mener derimod, at en rigtig lægeerklæring er nødvendig.

Der er dog enighed mellem ministre og Europa-Parlamentet om, at et kørekort skal være gyldigt i 15 år, bortset fra ældre. Der bør også være skærpede regler for unge, der har haft kørekort i mindre end to år. Usikker køreadfærd og alkohol bag rattet straffes hårdere for dem.

Aldersgrænsen for det 'store' kørekort til lastbil sænkes fra 21 til 18 år, forudsat at de unge på forhånd har bestået en egnethedsprøve. Ministre og parlament reagerer dermed på en akut henvendelse fra transportsektoren, som kæmper med stor mangel på chauffører.

Om maksimalt syv år vil der også være et digitalt kørekort, tilgængeligt på smartphones, som også kan bruges til aldersidentifikation. EU-landene skal bruge en EU-registreringsprocedure til dette. Fysiske kørekort er dog fortsat gyldige. Fra 2033 bliver det europæiske kørekort i form af et bankkort obligatorisk, og papirversionen forsvinder.

Det er hensigten, at EU Transportministerrådet og EP Transportudvalget i deres trilokonsultationer i de kommende måneder vil blive enige om en fælles holdning til begge ønskelister, og at inkludere den i Europa-Kommissionens tidligere forslag.