EU-lande, ministre og politikere er stadig uenige om støtten til svineindustrien

Danske svineavlere modsætter sig opfordringer til EU-Kommissionen om markedsintervention i svineindustrien. De danske svineavlere frygter, at deres moderne virksomheder bliver dårligere stillet, hvis EU begynder at støtte deres skrantende konkurrenter i andre EU-lande med tilskud og indgreb.

I sidste uge bad flere dusin parlamentsmedlemmer fra næsten alle politiske grupper fra ti EU-lande igen landbrugskommissær Wojciechowski om at støtte de kæmpende svineavlere, for eksempel ved at købe og midlertidigt opbevare svin og åbne nye markeder.

De to hollandske medlemmer af AGRI-udvalget Ruissen (SGP) og Schreijer-Pierik (CDA) støttede også denne opfordring. Landbrugsorganisationer som LTO og COPA-Cogeca går også ind for EU-intervention, men den hollandske LNV-minister Staghouwer er imod det.

Brevet fra landbrugsudvalget er udarbejdet og underskrevet af udvalgsformand Norbert Lins (EPP), med samtykke fra politikere fra ni af de ti politiske grupper (kun De Grønne var imod), men brevet er ikke formelt med afstemning i AGRI-udvalget nedsat.

På grund af coronarestriktioner, svinepest og høje energipriser er især de små og mellemstore svineavlere blevet kraftigt frataget deres opsparing, står der i deres brev. Man frygter, at svinekødsgrenen i mange EU-lande vil forsvinde og kun efterlade nogle få store, stærke eksportlande. Wojciechowski påpegede tidligere, at tre fjerdedele af det europæiske svinekødsmarked kun er i hænderne på nogle få store koncerner.

EU indførte lignende målrettede støtteforanstaltninger i 2011, 2015 og 2016, men de havde kun en relativt lille effekt på priserne, mener forskere ved Københavns Universitets Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi. Ifølge den danske svinebranche ville det være bedre, hvis EU ikke griber ind i det frie marked.

Men LNV-kommissær Wojciechowski gjorde det klart i et svar, at selvom flere østeuropæiske lande anmoder om støtte til deres svineindustri, er det hovedsageligt de store svinekødslande, der er imod det. herunder store producenter som Tyskland, Spanien, Italien, Danmark, Holland, Sverige og Finland. 

"Disse syv medlemsstater tegner sig for næsten to tredjedele af svineproduktionen i EU og har ikke bedt om markedsforanstaltninger. Jeg synes, det er et tydeligt tegn, som jeg ikke kan ignorere."