EU-lande producerer mindre kød og slagter færre grise

Både svine- og oksekødsproduktionen i EU-27 faldt til de laveste niveauer i mere end et årti sidste år. Ifølge Eurostat blev der kun slagtet 162,5 millioner svin i EU-medlemsstaterne i de første tre kvartaler; 14,6 mio. (8,2%) mindre end i samme periode året før. 

Mængden af svinekød faldt i gennemsnit med 7,7 procent til 15,2 millioner tons. Produktionen vil formentlig på sigt falde under 21 millioner tons mærket, hvilket sidst var tilfældet i 2009. Endelige data for hele 2023 foreligger endnu ikke. 

Det ser ud til, at ingen af de 27 EU-lande producerede mere svinekød sidste år end året før. Slaget er størst i Danmark, hvor der blev slagtet 20 procent færre grise. Inden for kvægproduktion var det kun Holland og Tjekkiet, der havde et lille plus; for alle deres nabolande er der en fortsat nedgang.

I Tyskland var faldet i antallet af slagtede grise omkring 8 procent (43,8 millioner; minus 3 millioner). Dette var på linje med EU-gennemsnittet. Siden 2016 har tysk kødproduktion været faldende. Sidste år blev 48 millioner svin, kvæg, får, geder og heste slagtet. 

Belgiske slagterier slagtede mere end ni millioner svin sidste år. Det er 11 procent (1,2 millioner svin) mindre end året før.  Antallet af slagtede grise i Belgien var sidste gang på et så lavt niveau i 1990. Østrig og Schweiz oplevede også færre slagtninger og lavere kødproduktion sidste år.

Faldet var mindst i Rumænien, Ungarn og Polen med 3-4 procent. I svinehøjborgen i Spanien blev 7,2 procent færre, omend tungere, dyr slagtet (39 millioner dyr), hvilket resulterede i et vægtvolumenfald på kun 4,6 procent.