torsdag 30 marts 2023
Hjem EU EU-Revisionsretten: Landbrugspengeprocedurer stadig ikke vandtætte

EU-Revisionsretten: Landbrugspengeprocedurer stadig ikke vandtætte

Selvom EU har regler for at forhindre interessekonflikter ved tildeling af tilskud, bliver der stadig gjort for lidt for at undgå risikable situationer. Dette er konklusionen på en undersøgelse foretaget af Den Europæiske Revisionsret (ECA) efter rapporter om svindel og favorisering, der involverer EU-penge i nogle central- og østeuropæiske lande.  

I fire EU-lande har revisorerne undersøgt betalinger fra samhørighedsfonden og landbrugsstøtte, tilsammen de største udgifter i EU. Forskerne siger, at der er lidt offentlig tilgængelig information om omfanget af interessekonflikter i forvaltningen af EU-udgifter. 

Der er heller ingen klarhed over omfanget og omfanget af den slags konflikter. Ikke alle uregelmæssigheder indberettes til Bruxelles, eller de opdages og korrigeres på nationalt plan, før der anmodes om penge fra Kommissionen.

I henhold til de nuværende EU-regler er iedereen, der omhandler EU-tilskud (på EU og nationalt niveau), påkrævet for at undgå interessekonflikter. Hvis der er mistanke om eller konstateret en interessekonflikt, skal den relevante myndighed sikre, at den pågældende fralægger sig disse pligter.

Den Europæiske Revisionsret siger, at i mange EU-lande er underskrivelse af såkaldte 'selverklæringer' den mest almindelige metode til at undgå interessekonflikter. Det har allerede vist sig, at man i mange EU-lande først griber ind, efter at der allerede har fundet misbrug sted. 

Forskerne fandt endvidere, at i de fire undersøgte lande (Tyskland, Ungarn, Malta og Rumænien) var selverklæringer ikke obligatoriske for ministre, der var involveret i beslutninger om EU-programmer og tildelingen af EU-bevillinger. 

Revisorerne finder, at EU-landene lægger stor vægt på at afsløre interessekonflikter i deres egne offentlige indkøb, men er ikke nok opmærksomme på svage led i deres egne processer og procedurer. 

populær

Skal Frankrig og Holland holde Albanien uden for EU?

I næste uge står EU (EU) over for et strategisk vigtigt valg for at formalisere optagelsen i Nordlige Makedonien og Albanien ....

British House of Commons har Johnson anmodet om en ny Brexit-forsinkelse på EU

Den britiske premierminister Boris Johnson har igen bedt Den Europæiske Union om at udsætte den britiske udgang fra EU efter ...

Miljøklubber: EU fiskekvoter er stadig for høje og ikke bæredygtige nok

På trods af adskillige advarsler og videnskabelige undersøgelser fanger EU-landene stadig for mange fisk fra Nordsøen. Især britiske, ...

Europa-Parlamentet sender sin egen mission til korruption og mord på Malta

Europa-Parlamentet sender sin egen undersøgelsesmission til Malta for at undersøge retsstatsprincippet i EU-landet. Det er ...

Europa-Parlamentet ønsker mindre gift i pollinerende stoffer; landmænd frygter høst

Europa-Parlamentet ønsker nye, mere vidtrækkende foranstaltninger til bedre at beskytte bier og andre pollinatorer. MEP'er opfordrer Europa-Kommissionen til ...

Lige indeni

Frankrig suspenderer husly for irsk kalveeksport i Cherbourg

De franske myndigheder har indtil videre lukket de to modtagecentre for unge kalve i havnen i Cherbourg. Som et resultat er...

Vedvarende tørke truer afgrøder i EU-lande

Tørken i de seneste måneder er den værste i mere end et århundrede, ifølge en ny rapport fra Europa-Kommissionen,...

Endnu en EU-rapport om færre kemikalier i landbruget

Europa-Kommissionen vil snart offentliggøre yderligere forskning i de mulige konsekvenser af at reducere brugen af kemikalier i...

EU Landbrugsrådet vil ikke blokere Mercosur-traktaten

Landbrugsministrene i EU-landene har tilkendegivet, at de ikke vil blokere for ratificeringen af handelsaftalen med de sydamerikanske Mercosur-lande. Godt...

EU krisefond begrænset åben for skade fra Ukraines bistand

Europa-Kommissionen har foreslået en begrænset åbning af landbrugskrisefonden på 450 millioner euro for landmænd, der er ramt af...