dag 10. december 2022
Hjem ECJ EU indleder retssag mod Tyskland for unddragelse af habitatdirektivet

EU indleder retssag mod Tyskland for unddragelse af habitatdirektivet

Europa-Kommissionen har ført Tyskland til EF-Domstolen på grund af utilstrækkelig biodiversitet. Efter mange års advarsler og formaninger er Tyskland nu anklaget for utilstrækkelig overholdelse af flora-fauna-habitatdirektivet (FFH-direktivet).

Efter den første deadline for mere end ti år siden har Tyskland stadig ikke effektivt udpeget et stort antal bieden som beskyttede områder, ifølge Bruxelles. Derfor opfordres Tyskland til endelig at færdiggøre de nødvendige foranstaltninger fra habitatdirektivet EU.

Med Green Deal og EU-strategien for biodiversitet ønsker Europa-Kommissionen at beskytte og gendanne biologisk mangfoldighed i Europa. Konkret handler retningslinjen om udpegning af specielle beskyttede områder og navngivning af konkrete mål.

Sidste uge nåede det tyske kabinet for CDU og SPD til et kompromis om en insekt- og dyrevelfærdslov, der også indeholder nogle miljøforanstaltninger. Men CDU's landbrugsminister Julia Klöckner har taget forbehold over for mange miljøelementer.

De fleste tyske delstater er også imod for mange begrænsninger i forvaltningen af tyske landmænd og husdyropdrættere. Det er derfor uklart, om Tyskland vil handle mod overtrædelser af direktivet om habitat EU inden det kommende parlamentsvalg i slutningen af dette år.

I nogle tilfælde er fristen for gennemførelse af habitatdirektivet allerede gået mere end ti år. Efter 2015 blev der afholdt omfattende drøftelser med de tyske myndigheder. I 2019 bekræftede Europa-Kommissionen sine krav. Til dato har Tyskland “stadig ikke udpeget et betydeligt antal gebieden som særlige bevaringsområder”, ifølge pressemeddelelsen EU.

Det føderale miljøministerium sagde, at flere detaljer om EU-proceduren vil blive frigivet i de kommende uger eller måneder. Berlin vil derefter undersøge og behandle de føderale stater, der er ansvarlige for langt størstedelen af FFH-gebieden.

Bruxelles siger, at Tyskland ikke har målbare mål for alle 4.606 FFH-bleTP9Tn af fællesskabsbetydning i Tyskland. Berlin påpeger, at EU-foranstaltningerne er blevet indført i FFH-Gebieden i den økonomiske zone (EEZ) i Nordsøen og Østersøen, som den føderale regering er ansvarlig for.

populær

Franske landmænd vil trods alt støtte præsident Macron på søndag

I den anden og afgørende runde af det franske præsidentvalg vil de fleste franske landmænd stemme på præsident Macron på søndag, og...

Ingen vaccination af EU fjerkræ mod fugleinfluenza i år

Landbrugsministrene fra de 27 EU-lande har enstemmigt godkendt en strategi for at muliggøre vaccination af kyllinger mod fugleinfluenza....

Ukrainsk korneksport klager over langsomme rumænske havne

Ukrainske eksportører klager over langsom håndtering i nabolandet Rumænien af indre kornforsendelser over Donau-Nordkanalen...

EU: lidt færre miljøregler for korn på marker næste år

Europa-Kommissionen vil også næste år give EU-landene tilladelse til to undtagelser fra den nye fælles landbrugspolitik.

Landbrugsudvalget: jord-til-bord og gødningsplan 'tilbage til udgangspunktet'

Europa-Parlamentets landbrugsudvalg afviser EU-Kommissionens forslag om at halvere kemiske pesticider i landbruget.

Lige indeni

Nederland helpt bij EU-steun voor reparatie stroomnet in Oekraïne

Nederland steunt Oekraïne in de komende wintermaanden met materialen om belangrijke energie-installaties te kunnen herstellen. Het gaat om een zending van onder...

Wojciechowski: Ukrainsk eksport fører til markedsforstyrrelser i nabolandene

Den Europæiske Union bør revidere sin frihandelsaftale med Ukraine og om nødvendigt genindføre importafgifter på nogle landbrugsprodukter, sagde landbrugskommissær Janusz Wojciechowski onsdag...

Aftale i EU om restriktioner for import fra skovrydningsområderieden

Miljøministrene fra de 27 EU-medlemslande og Europa-Parlamentets miljøudvalg har indgået en politisk aftale om restriktioner for produkter...

Holland ønsker ikke at sænke ulvenes beskyttede status

Holland vil ikke støtte forslag om at sænke ulvens beskyttede status til en kategori i den internationale Bern-konvention...

Ny tysk handelsstrategi: CETA er nu også ratificeret med Canada

Efter fem års tøven og debat har den tyske Forbundsdag ratificeret Ceta's transatlantiske handelsaftale med Canada. Kritikere siger, at aftalen skaber...