EU stopper tilskud til biomasse og træ som samfyring i kraftværk

Den Europæiske Union vil ikke længere fremme brugen af træpiller som et bæredygtigt brændsel til kraftværker. Som følge heraf mister skovbrug i tæt skovklædte EU-lande en vigtig indtægtskilde, til stor utilfredshed for den europæiske landbrugsparaplyorganisation Copa-Cogeca. 

Afslutningen på økonomisk støtte til 'primær biomasse' er et slag i ansigtet for tusindvis af skovejere og bioenergiproducenter, siger Copa-Cogeca. De fleste hollandske MEP'er betragter ikke længere samfyring med træ som bæredygtig energi.

I årevis kørte kraftværkerne i EU udelukkende på olie eller gas eller kul. For at spare brændselsomkostninger er træ blevet brugt mere og mere som 'medfyring' i de senere år. EU tilskyndede oprindeligt dette af miljømæssige årsager. Det er der opstået en hel træpilleindustri som i Finland, Sverige, Polen, Tjekkiet og Balkan.

Biomasse kan dog stadig bruges som samfyring i de kommende år, fordi begrænsningen vil blive indført i etaper. Den nye retningslinje siger, at der ikke må afbrændes mere biomasse i EU, end det har været tilfældet de seneste fem år. 

Europa-Parlamentet besluttede i denne uge, at på grund af den aktuelle energikrise skal brugen af fossile energikilder reduceres hurtigst muligt, og at EU skal være oppe på 45% sol- og vindenergi inden for otte år. Et forslag fra De Grønne om at udvide andelen af 'vedvarende energi' nåede ikke frem. 

Et forslag fra Kristendemokraterne om at bevare træpilletilskuddet slog også fejl. MEP Peter van Dalen (ChristenUnie) er ikke tilfreds med kompromiset om en gradvis reduktion over nogle år, men har alligevel sagt ja, fordi et fuldstændigt stop ikke var muligt. Derfor stemte Anja Hazenkamp (PvdD) imod.

Van Dalen sagde, at Holland ikke gør det så dårligt på dette område: "Hvis jeg ser på Østeuropa, kan subsidiering af biomasse fremme skovrydning. Det kan ikke være meningen."