Europa-Parlamentet ønsker mere isolering i bygninger mod energispild

Europa-Parlamentet ønsker, at flere bygninger i EU skal renoveres og gøres energieffektive. Der vil blive truffet foranstaltninger til at renovere bygninger og gøre dem bæredygtige. På den måde vil Europa-Parlamentet være med til at bekæmpe den globale opvarmning og også forbedre luftkvaliteten i bygninger.

Bygninger står for omkring 40 procent af energiforbruget i EU. MEP'erne anser det for meget vigtigt at fremme bæredygtig renovering af bygninger. De ønsker også økonomisk støtte bieden for større energieffektivitet og besparelser.

Europa-Parlamentet ønsker også at fremme brugen af bæredygtige, innovative og ikke-giftige byggematerialer. Der vil også være særlige mærker, hvorpå man kan se, om der bruges såkaldte 'genbrugsmaterialer'. På den måde kan fx træbaserede materialer spille en rolle for at erstatte fossile alternativer.

I øjeblikket er 35 procent af alle bygninger i EU over 50 år gamle og massivt energiineffektive. Derudover bliver kun omkring én procent af det renoveret hvert år. Renovering af eksisterende bygninger kan være med til at reducere det samlede energiforbrug af EU markant. Det giver et bidrag på op til seks procent til at reducere energiudledningen og mindst fem procent til at reducere CO2-udledningen.