Den Europæiske Revisionsret: Der kommer mere og mere farligt affald til

På trods af europæiske tiltag for at reducere produktionen af farlige stoffer er mængden af farligt affald fortsat med at stige siden 2004. Derudover kunne EU være meget mere aktiv mod den illegale handel, som stadig er lukrativ.

Den Europæiske Revisionsret (ECA) mener, at EU-landene bør blive bedre enige om deres klassificering af 'farligt affald', og at de bør sikre sporbarhed og genanvende mere.

EU har i årtier forsøgt at flytte designere og producenter væk fra at bruge ikke-farlige råmaterialer. Der gøres også forsøg på at holde forurenere ansvarlige for deres affald. Men ifølge en ny undersøgelse fra Den Europæiske Revisionsret kommer der mere til, og mindre end halvdelen bliver genbrugt.

"Produktionen af farligt affald er stigende, og EU bør løse dette problem," sagde Eva Lindström, medlem af Den Europæiske Revisionsret med ansvar for analysen. ”Genbrug og energigenvinding er de bedste måder at behandle farligt affald på. Bortskaffelse af affald bør kun bruges som en sidste udvej."

Farligt affald skal behandles efter strenge sikkerhedskrav i særlige behandlingsanlæg. De deraf følgende højere omkostninger indebærer risiko for handel med farligt affald. Som følge heraf er der svindel med lossepladscertifikater, eller det farlige affald dumpes ulovligt.

Handelen med og ulovlig dumpning af farligt affald er fortsat lukrativ, med årlige indtægter anslået til 1,5 til 1,8 milliarder euro fra handlen alene. Dette bliver sjældent opdaget, efterforsket eller retsforfulgt, og sanktionerne er ifølge Den Europæiske Revisionsret lave. Med hensyn til affaldshåndtering er EU-landene ansvarlige for at håndhæve EU-lovgivningen på nationalt plan.