Eksporten af EU landbrugsfødevaresektoren stiger kraftigt; mindre import

En nylig EU-handelsrapport om landbrugs- og fødevaresektoren viser, at EU-handelsoverskuddet over 2023 er vokset med næsten tyve procent. Den kumulative handelsbalance fra januar til september 2023 udgjorde EUR 51 milliarder, hvilket er EUR 8,5 milliarder højere sammenlignet med samme periode i 2022.

Det Forenede Kongerige, USA og Kina er fortsat de tre vigtigste destinationer for eksport af EU landbrugsfødevarer. Der har været et fald i importerede oliefrø og proteinafgrøder samt grøntsagsafgrøder, både i priser og mængder. Importfald i 2023 var bemærkelsesværdige fra Brasilien, Argentina, Australien, Kina og Indonesien.

Ifølge De Forenede Nationers Fødevare- og Landbrugsorganisation (FAO) var de globale priser på fødevarer ti procent lavere i sidste måned end for et år siden.

FAOs fødevareprisindeks sporer månedlige ændringer i priserne på en række globalt handlede fødevarer og lå på 118,5 point i sidste måned, et fald på halvanden procent i forhold til den foregående måned.

For 2023 som helhed var indekset 13,7% lavere end gennemsnitsværdien for det foregående år.

FAO's kornprisindeks steg 1,5%, mens priserne på hvede, majs, ris og ris knap steg, delvist på grund af vaklende eksport fra Ukraine og Rusland.

FAO's kødprisindeks faldt med 1,8% i forhold til november, påvirket af en fortsat svag importefterspørgsel efter svinekød fra Asien.

FAO's mejeriprisindeks steg med 1,6% i december i forhold til november, primært på grund af højere prisnoteringer for smør og ost, understøttet af store indkøb i Vesteuropa op til jul. Samtidig fik en stærk global efterspørgsel efter sødmælkspulver priserne til at stige.