Handicapparkeringskort vil snart være gyldigt i hele EU

Der vil være et EU-dækkende handicapkort, der også fungerer som et europæisk handicapparkeringskort. Det er forhandlere fra Europa-Parlamentet og medlemslandene blevet enige om.

Bogstavet A kan tilføjes det europæiske handicapkort for handicappede, der også har ret til støtte af en personlig assistent i offentlig transport. Kortet vil blive forsynet med en QR-kode for at forhindre forfalskning og bedrageri.

Det europæiske handicapkort udstedes og fornys gratis af medlemsstaterne, undtagen i tilfælde af tab eller skade. EU-landene kan opkræve et administrationsgebyr.

Omkring 87 millioner mennesker i Europa lever med en eller anden form for handicap. De støder jævnligt på forhindringer, når de rejser og opholder sig i andre europæiske lande, fordi deres handicapstatus ikke er lige anerkendt overalt. 

I de seneste år har Europa-Kommissionen allerede afprøvet harmoniseringen af eksisterende nationale handicapkort fra otte lande: Belgien, Cypern, Estland, Finland, Italien, Malta, Rumænien og Slovenien.

Indtil videre har hvert EU-land sine egne regler for brugen af et handicapparkeringskort. Det nye kort er også gyldigt i Liechtenstein, Norge, Island og Schweiz.

Intensive forhandlinger om den endelige form startede den 17. januar og blev afsluttet med succes inden for mindre end en måned med dagens aftale. På det tekniske plan vil arbejdet fortsætte med at færdiggøre lovteksterne og det flersprogede dedikerede websted.