Bayer lægger pres på den tyske koalition med glyphosat-begæring

Det tyske kemiselskab Bayer har offentliggjort en online-underskriftsindsamling, der opfordrer Tysklands centrum-venstre regeringskoalition til at stoppe sin modstand mod brugen af glyphosat i landbruget.

Denne andragende kommer på et afgørende tidspunkt, da EU til efteråret vil tage en beslutning om en eventuel fornyelse af godkendelsen af dette lægemiddel. 

Bayer har lanceret andragendet med titlen "Future of Glyphosate" med det primære formål at overbevise den tyske regering om værdien af glyphosat i bæredygtigt landbrug. Glyphosat, den aktive ingrediens i mange herbicider, herunder Bayers Roundup, har længe været under debat på grund af bekymringer om potentielle sundheds- og miljøpåvirkninger. 

Andragendet er hovedsageligt rettet mod den tyske koalitionsregering, som hidtil har været tilbageholdende med at støtte brugen af glyphosat. Det liberale FDP-parti er for af økonomiske årsager. Det er slående, at den tyske landbrugsminister, Cem Özdemir fra De Groenen, er en åbenhjertig modstander af glyphosat. Nabolandet Østrig, med sin omfattende økologiske landbrugssektor, går også ind for et forbud.

Et truende forbud mod brug har ført til splittelser mellem EU medlemslande, hvor nogle lande søger at forbyde brugen af ieden. For nylig foreslog Europa-Kommissionen, at Bruxelles bevæger sig mod tilladelse til glyphosat. Flere lande, herunder Frankrig og Italien, kræver et fuldstændigt forbud. Disse lande går ind for en forsigtighedstilgang, hvor sikkerhed kommer først.

På den anden side har Spanien og nogle andre lande tilsluttet sig den holdning, som Bayer og dets tilhængere har indtaget. De argumenterer for, at glyphosat, når det anvendes ansvarligt i henhold til godkendte retningslinjer, kan bidrage til en effektiv ukrudtsbekæmpelse.

Disse lande understreger vigtigheden af videnskabsbaseret beslutningstagning og glyphosatets rolle i at opretholde afgrødeudbyttet midt i den voksende globale fødevareefterspørgsel.

Tyske fortalergrupper som "Bond Beter Leefmilieu" har offentligt kritiseret andragendet med henvisning til den veldokumenterede risiko for glyphosat. De sætter spørgsmålstegn ved de økonomiske interesser bag Bayers kampagne og understreger, at beskyttelsen af folkesundheden og miljøet skal komme først.