Landbrugsministre fra G7-landene efterlyser mere fødevaresikkerhed

Landbrugsministre fra G7-landene har udtrykt alvorlig bekymring over konsekvenserne af den russiske krig mod Ukraine på den globale fødevaresikkerhed. Efter et to-dages møde i Japan søndag opfordrede ministrene til, at global fødevaresikkerhed garanteres. 

Italien, Japan, Frankrig, USA, Storbritannien, Tyskland, Canada og EU deltog i mødet. Flere FN-organisationer var også til stede ved mødet, såsom FAO, IFAD, OECD og WFP.

Landbrugsministrene fra de syv store vestlige industrinationer sagde, at de er "dybt bekymrede over den ødelæggende indvirkning, krigen har på den globale fødevaresikkerhed, ikke mindst gennem prisstigninger på korn, brændstof og gødning."

Med stigende sult og stigende indenlandsk fødevareprisinflation i store dele af verden, er der behov for kollektiv handling for at opfylde globale kort- og langsigtede fødevaresikkerhedsmål. Sådan sagde generaldirektøren for De Forenede Nationers Fødevare- og Landbrugsorganisation (FAO), Qu Dongyu på G7-mødet. 

FAO-chefen pegede på fem nøgleaktioner for G7 for at gøre fremskridt hen imod bæredygtige landbrugsfødevaresystemer, herunder markedets rolle, bistand, den private sektor og videnskab og innovation.

Diskussioner inden for G7 om at øge landbrugsproduktionen har hidtil ikke været et stort samtaleemne, blandt andet fordi de fleste lande selv er store fødevareeksportører og ofte i konkurrence med hinanden. Det frygtes også, at bestræbelser på at udvide landbrugsproduktionen vil tilskynde nogle lande til at træffe protektionistiske foranstaltninger, såsom at subsidiere landmænd.

G7-landene lovede at støtte Ukraines genopretning, herunder ved at bistå med minerydning af landbrugsjord og restaurering af lagre og kunstvanding ødelagt af Rusland.

De understregede, at den langvarige invasion og klimaændringer har gjort modstandsdygtige og bæredygtige fødevaresystemer stadig vigtigere. De opfordrede til at fremme både indenlandsk produktion og international handel for at diversificere landbrugets forsyningskæder. De lovede også en indsats for at forbedre bæredygtig produktivitet.

Ministrene godkendte også en handlingsplan for bæredygtigt landbrug. Planen opfordrer til en bred vifte af innovationer i landbruget og en intensiveret indsats for at reformere landbrugspolitikken for at reducere udledningen af drivhusgasser.