Mange praktikpladser for ledige unge i EU er stadig ulønnede

For elever og studerende i EU-landene bliver det stadig vigtigere at tage et praktikophold som forberedelse til at finde et job. Andelen af unge, der har gennemført et praktikophold, er steget markant over de seneste ti år, konkluderer Den Europæiske Revisionsret (ECA) efter ny forskning. 

EU-revisorerne påpeger også, at en tredjedel af praktikpladserne stadig er ulønnede. Det udgør et problem for nogle unge, der må takke nej til en praktikplads, fordi de ikke har råd. Som følge heraf er det nogle gange svært for udsatte unge at komme ud på arbejdsmarkedet gennem et praktikophold.

Forskning i Holland viste sidste år, at næsten halvdelen af de studerende, der gik i praktik (44 procent), ikke fik nogen kompensation for det. Refusion blev ydet mindst ofte i uddannelsessektoren, efterfulgt af sundhedspleje.

Arbejdsgivere er uenige med fagforeninger og ungdomsorganisationer om obligatorisk praktikkompensation, og EU-landene anvender forskellige regler. Den nye CEFR-analyse fokuserer hovedsageligt på praktikanter på arbejdsmarkedet frem for på praktikanter i praktik som en del af deres studier.

For ti år siden etablerede EU-lande ikke-bindende anbefalinger, der fastlagde en række minimumskrav til praktikophold af høj kvalitet, herunder læringsmål, en skriftlig aftale, rimelige arbejdsforhold og rimelig varighed. Disse er i øjeblikket ved at blive tilpasset den aktuelle situation, men ifølge revisorerne varierer definitionen af "praktikophold" stadig betydeligt mellem medlemsstaterne. I seksten medlemsstater er der ikke engang en juridisk definition af, hvad et praktikophold præcist indebærer.

Revisorerne vurderer, at op mod 3,7 millioner unge er i praktik hvert år. To tredjedele af de adspurgte praktikanter fandt et job inden for seks måneder efter at have afsluttet et praktikophold. 

EU-landene er selv ansvarlige for uddannelse og beskæftigelse. På det socialpolitiske område har EU dog ret til at foreslå lovgivning, for eksempel retningslinjer. Praktikophold er dog ikke underlagt EU-reglerne, og ikke alle medlemsstater følger anbefalingerne om praktikophold. 

EU giver midler til praktikophold. For eksempel hjælper Den Europæiske Socialfond og Youth Employment Initiative dårligt stillede unge med at integrere sig på arbejdsmarkedet og finansierer omkring 270.000 praktikophold hvert år. 

Derudover støtter bieden Erasmus+ og andre EU-fonde grænseoverskridende praktikophold. Hvert år er cirka 90.000 unge i sådan et praktikophold.