Forsøg i fire EU-lande: glyphosat i landbruget er ikke giftigt eller usikkert

Fire EU-lande, herunder Holland, siger, at brugen af glyphosat i landbruget ikke er så usikker, at det burde forbydes fuldstændigt. Der er ingen videnskabelige beviser for, at det er giftigt eller kræftfremkaldende, de fortæller EU.

De fire 'pilotlande' siger, at glyphosat ikke forårsager mutationer i kønsceller, ikke er skadeligt for reproduktion og ikke er kræftfremkaldende eller giftigt. Der er dog stadig farer ved ophobning i jord og vand. Glyphosat - det mest anvendte herbicid i verden - er i øjeblikket godkendt i EU indtil december 2022.

På anmodning fra EU har Frankrig, Ungarn, Holland og Sverige allerede undersøgt de beviser, der er fremlagt af kemiske virksomheder, der ønsker at udvide godkendelsen af lægemidlet, men som Europa-Parlamentet er imod. Miljøgrupper siger, at stoffet ikke kun truer naturen, men også menneskers sundhed.

Klassificeringen af kemikalier har hidtil udelukkende været baseret på selve stoffets farlige egenskaber og tager ikke højde for mulige konsekvenser af eksponering. Forslaget fra de fire pilotlande forudser ingen ændringer i den eksisterende klassificering og risikovurdering.

Der er gjort en indsats for at forbyde glyphosat i nogle EU-lande. F.eks. Indførte Luxembourg et totalt forbud den 1. februar 2020, men det blev vendt af Den Europæiske Domstol. Østrig er i øjeblikket tvist over et delvis forbud.

EU fødevare- og sundhedsorganisationer holder nu offentlige høringer om denne rapport i midten af september. Herefter skal Europa-Parlamentet, Europa-Kommissionen og de 27 LNV-ministre forsøge at nå til enighed.