Borgerinitiativresultat anerkendt; EU skal nu reagere på bibevaring

Det europæiske borgerinitiativ "Red bier og landmænd" har samlet de nødvendige en million underskrifter og er nu anerkendt af Bruxelles. EU-kommissionen anser 1,054 millioner underskrifter indsendt i de 27 EU-lande for at være gyldige.

Godkendelsen var særlig høj i Tyskland, Holland og Belgien. I Kroatien, Litauen og Grækenland blev minimumstærsklerne derimod ikke overholdt. 

Borgerinitiativet krævede mindst 80 procent mindre brug af kemisk-syntetisk plantebeskyttelse inden for otte år. Fra 2035 bør der være et forbud mod brug af kemikalier, der menes at være ansvarlige for tab af biodiversitet og udryddelse af biarter.

Ifølge initiativtagerne har landmænd og videnskabsmænd nu vist, at fødevareproduktion også er mulig uden kemiske midler. Ifølge dem betaler samfundet en høj pris for brugen af kemiske midler, såsom forureningen af grundvandet.

Efter anerkendelsen har EU-Kommissionen nu tre måneder til at tage stilling til borgerinitiativets krav. I de seneste måneder har EU-kommissærerne allerede lanceret forslag om at halvere brugen af ​​kemikalier i landbruget over tid.

Mange landbrugsorganisationer er særligt modstandere af dette. De siger, at uden plantebeskyttelsesmidler vil høsten være væsentligt mindre, hvilket får fødevarepriserne til at stige.

Underskriverne af det EU-dækkende andragende mener, at der bør være tilskud til landmænd, der ønsker at gå over til økologisk landbrug, uden risiko for kemikalierester i fødevarer.