Snart i EU butikker: smid mindre ud, reparer mere

Europa-Parlamentet og EU-landene er blevet enige om at indføre en 'ret til reparation', medmindre dette er dyrere end udskiftning. Forhandlere er forpligtet til at reparere defekte produkter inden for garantiperioden, i stedet for at bytte dem til nye. 

Den nye EU-forordning introducerer en yderligere 12-måneders lovpligtig garanti og sikrer, at uafhængige reparatører har bedre adgang til reservedele. Derudover forbyder det producenter at bruge klausuler eller software- og hardwareteknikker, der hindrer reparation.

Ydermere skal leverandørerne samarbejde om at sikre, at teknisk reparerbare produkter som støvsugere, vaskemaskiner, fjernsyn, tablets og smartphones kan repareres også efter garantiperioden. 

I nogle tilfælde skal en erstatningsenhed tilbydes til låns, og garantiperioden skal forlænges efter reparation.

EU vil sikre, at færre ting ender på skrotbunken, og at færre råvarer går til spilde. Ifølge Bruxelles kan lovforslaget føre til 18 millioner tons mindre CO2-udledning på 15 år.

Europæiske forhandlere blev enige om, at hvert EU-land skulle indføre mindst én foranstaltning til fremme af reparation, såsom kuponer, informationskampagner, kurser eller støtte til private reparationsklubber. Reparationscaféer er gratis møder, hvor folk hjælper andre med at reparere ødelagte ting. Der er ofte værktøjer og materialer til rådighed.

Når direktivet er blevet vedtaget af både Rådet og Parlamentet og offentliggjort i EU's officielle Tidende, har medlemsstaterne 24 måneder til at gennemføre det i national lovgivning.