Stort husdyrbrug vil snart også være underlagt strengere EU-miljøregler

Miljøministrene fra de 27 EU-lande og Europa-Parlamentets miljøudvalg er blevet enige om strengere kriterier mod industriel luft- og jordforurening. Om få år vil det ikke kun omfatte titusindvis af store fabrikker, men også intensive husdyrbrug. Den præcise tilgang vil først blive fastlagt i 2026.

EU-Kommissionen ønskede i første omgang at inddrage næsten al husdyrbrug, mens Europa-Parlamentets landbrugsudvalg helt ville udelukke husdyrbrug.I den trilogaftale, der nu er indgået, har forhandlerne øget tærsklerne for husdyrbrug markant.

Reglerne vil gælde for landbrugsvirksomheder fra 350 store husdyrenheder til svin, 280 for fjerkræ (300 for æglæggende høner) og 380 for blandede virksomheder. Omfattende landbrug og små husdyrbrug til husholdningsbrug holdes indtil videre ude.

De nye regler indføres gradvist, først fra 2030 og frem. Inden 2026 skal den (nye) EU-kommission vurdere, hvordan man bedst tackler luft- og grundvandsforurening fra husdyrbrug og landbrugsproduktion, især med henblik på kvægbrug.

De nye regler pålægger også forurenende virksomheder at føre et offentligt register over, hvilke råstoffer de behandler, og hvilket affald og hvilken forurening de slipper ud i miljøet gennem deres virksomhed. Lokale beboere kan derfor fremsætte erstatningskrav. Hvert EU-land skal inkludere dette i sin egen lovgivning. Bøderne bør også forhøjes markant i mange medlemsstater.

Politikere i Bruxelles har med jævne mellemrum forsøgt at tackle landbrugets forurening i de seneste år. Der er kommet en god start i den forbindelse med miljø- og klimalovgivningen fra Green Deal og den nye landbrugspolitik, men på det seneste er denne grønnere bane kommet under pres.

Landbrugssektoren er den tredjestørste udleder af drivhusgasser i EU, men kan blive den største forurener, efterhånden som andre industrier bliver 'renere' hurtigere. 

Ifølge Det Europæiske Miljøagentur faldt landbrugets emissioner med kun 3 procent mellem 2005 og 2021. Det skal sammenlignes med et fald på 7,6 procent i transportsektoren og et fald på 31 procent i emissioner fra boliger og bygninger.