Verdensbanken ønsker også at afskaffe EU-tilskuddet til husdyrbrug og kødindustrien

Verdensbanken mener, at EU og andre internationale organer skal have en radikalt anderledes tilgang til deres økonomiske støtte til landbruget og fødevareindustrien. EU landbrugsstøtten til husdyrbrug bør først halveres (og i sidste ende helt afskaffes), og de penge bør bruges på klimavenlige alternativer. 

Verdensbankens opfordring kommer efter, at andre nylige ekspertrapporter fremhævede landbrugsfødevaresektorens indvirkning på klimaet og miljøet. Landbrugets arealanvendelse og husdyrbrug får skylden for en betydelig del af de globale drivhusgasemissioner. 

De Grønne i Europa-Parlamentet foreslog også i denne uge i deres valgkamp til Europa-Parlamentet (6. - 9. juni) at tildele de nuværende CAP-tilskud til landmænd ved hjælp af en helt anden fordelingsnøgle. Med udgangspunkt i Green Deal-økoordningerne bør EU-landbrugspenge kun tildeles for at tilskynde til økologiske og dyrevenlige metoder.

Direkte betalinger har altid været kontroversielle. Finansieringskonceptet anses for forældet. Landbrugslobbyen antager også, at disse typer af landbrugsstøtte kan blive stramme efter 2027 – især i tider med stramme budgetter i EU-medlemslandene. 

De Grønne mener, at fordelingsnøglen baseret på jordbrugsvirksomhedernes parcelstørrelse helt bør afskaffes. De Grønne påpeger, at næsten alle disse penge ender hos store, velhavende, profitskabende landbrugskoncerner. Revisorerne fra EU Revisionsretten (ECA) kom også tidligere til den konklusion, at de fleste nuværende EU-støttestrømme næppe bidrager til at gøre landbruget og husdyrbruget mere bæredygtigt. 

Verdensbankens initiativ har modtaget bred støtte fra forskellige internationale aktører, herunder regeringer, virksomheder og civilsamfundsorganisationer. Opfordringen til handling ses som et afgørende skridt i bekæmpelsen af klimaændringer og fremme af bæredygtig udvikling på verdensplan. 

Opfordringen fra Verdensbanken og De Grønne kommer på tærsklen til forhandlinger i europæisk politik om tilpasninger af den fælles landbrugspolitik for perioden efter den fælles landbrugspolitiks plan 2023 - 2027. Dette skal præges af den nye EU-kommission, som vil tage embede efter valget i juni, vil blive valgt i slutningen af dette år.