Europa-Parlamentet forsøger at begrænse Orbáns stemmeret

MEP'er vil igen forsøge at begrænse den ungarske premierminister Viktor Orbans stemmerettigheder i EU i næste uge. Mere end hundrede EU-politikere underskrev et brev, der kalder et sådant skridt 'nødvendigt', 'for at beskytte Den Europæiske Unions værdier'.

På det seneste EU-topmøde stemte Ungarn imod EU-budgettet, fordi Bruxelles-regnskabet frigiver adskillige titusinder af milliarder i økonomisk bistand til Ukraine. Den ungarske regering er også imod at indlede forhandlinger med Kiev om fremtidigt EU-medlemskab. 

Ungarns premierminister Orban betragtes som politisk tilhænger af den russiske præsident Putin og nægter at samarbejde med europæiske sanktioner mod Moskva. I lang tid blev Orban støttet inden for EU af den polske PiS-regering, men en ny pro-EU-regering er for nylig kommet til magten der, ledet af den tidligere EU-præsident Donald Tusk.

Ungarn har været en obstruktion i EU i årevis og afviser adskillige europæiske adfærdsregler, love og procedurer. Som løftestang forsinker eller udsætter Bruxelles betalingen af EU-subsidier for at tvinge Budapest til at overholde EU-reglerne. Det sker lidt efter lidt.

Europa-Parlamentet i Strasbourg opfordrede også for flere år siden til at tilbagekalde ungarernes stemmeret og fastfryse subsidier, men de fleste europæiske regeringsledere ønsker at undgå en sådan ultimativ konfrontation med deres modpart Orban. 

Sidste måneds EU-topmøde afsluttede endnu et år med bitter strid mellem EU og Budapest, herunder om ungarske domstoles uafhængighed, korruption og begrænsning af borgerlige frihedsrettigheder.

De europæiske politikere ønsker at vedtage en resolution om Ungarn i næste uge, fordi de 27 regeringschefer endnu en gang har besluttet endeligt at frigive EU-tilskuddene til Budapest. 

Tvivl om EU-disponeringen af Orban og Ungarn blev endnu mere alvorlig i sidste uge med meddelelsen af den (belgiske) EU-præsident Charles Michel, at han vil trække sig fra sin stilling før tid i juli. Michel ønsker at stille op til valget til Europa-Parlamentet i juni, selvom hans periode som EU-præsident løber indtil slutningen af december. 

EU-procedurerne bestemmer, at i tilfælde af uforudset fravær vil EU-præsidenten blive erstattet af premierministeren i EU-landet, som er den roterende EU-formand på det tidspunkt. Det bliver Belgien i første halvdel af dette år og Ungarn i andet halvår. I de sidste måneder af 2024 skal drøftelser og forhandlinger afsluttes om sammensætningen af en ny EU-kommission.