Igen en masse postyr i Europa-Parlamentet om pesticidlovgivningen

Både Europa-Parlamentet og de 27 EU-lande forsøger hver især at blive enige om at reducere brugen og risiciene ved kemikalier i landbruget. EU-kommissærerne præsenterede deres SUR-pesticidforslag om dette emne sidste år som en del af fødevarestrategien fra jord til bord.

Mens Parlamentet stemmer om sin endelige holdning i næste uge, under tidspres fra det forestående EU-valg, er spændingerne høje bag kulisserne. Faktisk forekommer den traditionelle modsætning mellem miljøudvalget og landbrugsudvalget også i dette forslag.

EU-Kommissionen har allerede sidste år svækket forslaget under pres fra flere EU-lande, men der er stadig mindst et dusin lande, der ikke ønsker at høre om et kemikalieforbud. Holland og flere andre store landbrugslande mener, at brugen bør reduceres markant, hvilket de igen mandag vil understrege på deres månedlige møde i Bruxelles.

Der er også i denne uge en trussel i plenarmødet i Europa-Parlamentet i Strasbourg om en gentagelse af den seneste afstemningsballade, som for eksempel med naturgenopretningsloven, hvor grupperne afviser næsten ethvert kompromis og ønsker at inddrage deres egne holdninger i den nye lov gennem ændringer.

Selvom landbrugssektionen ikke er det ledende udvalg for de nye pesticidregler, deler den jurisdiktion over nogle dele af sagen med miljøudvalget. 

Vigtige stridspunkter inkluderer ikrafttrædelsesdatoen: Europa-Kommissionen og miljøsiden argumenterer for 2030, men mange EU-lande og landbrugsgrupper ønsker det fem år senere. Desuden er det stadig kontroversielt, om hvert land vil have sit eget obligatoriske reduktionsmål, eller om der kun vil være en forpligtelse på EU-niveau, hvorved EU-lande hver især har en 'indsatsforpligtelse' til at samarbejde. Det undergraver ifølge kritikerne den tilsigtede effekt af den nye lov på forhånd.

Det forlyder, at det nuværende EU-præsidentskab (=Spanien) planlægger at forelægge en ny svækkelse til LNV-ministrene på mandag, hvilket ville betyde, at målet pr. land vil blive afskaffet. Dette komplicerer lovgivningsprocessen yderligere, fordi miljøministrene (endnu?) ikke mener det. Miljøministrene vil fastlægge EU-landenes holdning i midten af december.

Og hvis EU-landene når til enighed indbyrdes, og hvis Europa-Parlamentet tager stilling, er spørgsmålet tilbage, om begge lovgivende organer efterfølgende vil blive enige med EU-kommissærerne om et endeligt kompromis. Hvis det ikke lykkes i de kommende måneder, er SUR-pesticidforslaget i fare for at blive sendt videre til den nye EU-kommission, engang i 2025...