Det nye EU landbrug kaster allerede skygge foran: mindre, mindre ...

Foto af Joao Marcelo Marques på Unsplash

Cirka halvfems organisationer fra 17 europæiske lande argumenterer for afvikling af brugen af syntetiske plantebeskyttelsesmidler. Organisationerne opfordrer til, at brugen af pesticider reduceres med halvdelen inden 2025. En reduktion på 80 procent bør opnås i 2030 og en fuldstændig eliminering af pesticider i 2035.

Organisationerne kræver også mere indsats for at fremme økologisk og bæredygtigt landbrug. Organisationerne er forpligtet til et europæisk borgerinitiativ. De håber at have samlet nok underskrifter i efteråret 2020, så det er på dagsordenen for europæiske politikere.

Det europæiske borgerinitiativ inkluderer en opfordring til Europa-Kommissionen om at forelægge forskellige lovgivningsforslag. Dette er en gruppe af sociale foreninger, der er engagerede i miljø, sundhed, landbrug og biavl, herunder Friends of the Earth Europe og Pesticid Action Network.

Med deres forslag om et gradvis, faset forbud mod anvendelse af pesticider, afviger organisationerne fra ofte hørte anbringender i Europa-Parlamentet for et meget hurtigere og mere komplet forbud. Indtil nu er dette sammenstød med nogle landbrugs-EU-lande, der har ringe interesse for landbrugsrestriktioner.

Dette spørgsmål forventes at være højt på den politiske dagsorden i EU i begyndelsen af næste år, da det flerårige budget også skal træffes beslutning om, hvorvidt landbrugssubsidier skal nedsættes eller udvikles af en ny europæisk fælles landbrugspolitik. .

I henhold til det europæiske borgerinitiativ er landmænd i Europa under stort pres fra alle former for udviklinger, såsom lave priser, manglen på politisk støtte og opskalering. Mellem 2005 og 2016 forsvandt omkring 4 millioner små gårde i EU.

Desuden er naturen, forskellige dyrearter og økosystemer under pres. Dette fik EB til at opfordre Europa-Kommissionen til at komme med EU-dækkende love. For eksempel bør brugen af kemiske pesticider halveres på fem år, reduceres med tre fjerdedele på ti år og forbydes fuldstændigt på femten år.

Den europæiske arbejdsgruppe understreger, at landmænd skal støttes for at gøre denne overgang til en kollektiv biologisk metode. For at opnå dette går 90 organisationer fra 17 europæiske lande sammen. EB ønsker at indsamle en million underskrifter på denne måde inden for et år, så EU og Europa-Parlamentet skal sætte initiativet på dagsordenen.

Hvis det er op til EB, vil EU blive prioriteret til små, forskellige og bæredygtige bedrifter. Økologisk og økologisk landbrug skal også støttes. Endelig håber direktionen, at der kan tilbydes uafhængig uddannelse inden for pesticid og GMO-frit landbrug.