Tirsdag den 4. oktober 2022
Hjem EP Skummet gasoverskud også til støtte til landbrug og væksthusgartnere

Skummet gasoverskud også til støtte til landbrug og væksthusgartnere

Regeringen kan også bruge energiselskabernes skummede megaoverskud til tilskud til små iværksættere inden for landbrug eller væksthusgartnerier. EU-Kommissionen siger, at regeringerne i EU-landene stort set selv kan bestemme, hvor meget de bevilger til at støtte husholdninger eller små og mellemstore virksomheder.

For at muliggøre denne målrettede støtte til store gasbrugere bringes de europæiske konkurrence- og konkurrenceregler i fare. Bruxelles siger, at usædvanlige tider kræver usædvanlige løsninger. På det seneste har de fleste gødningsfabrikker nærmest lukket deres produktion, og flere og flere iværksættere i hollandsk drivhusgartneri skrumper også ind på grund af de ekstremt høje gaspriser.

Klimakommissær Frans Timmermans og energikommissær Kadrie Simson annoncerede onsdag deres forslag til en EU energinødpakke i Strasbourg. Det betyder, at alle EU-lande skal omfordele deres energiselskabers overskudsoverskud.

EU-borgerne skal desuden spare mindst fem procent energi. Derudover vil EU fremskynde overgangen til bæredygtig energi (mere sol- og vindenergi).

Vicepræsident Timmermans påpegede i et presseinterview med hollandske journalister i korridorerne i Strasbourg, at hollænderne allerede er langt fremme med at skære ned på deres el- og gasforbrug i EU. Europa-Parlamentet støtter forslaget om at fremskynde brugen af vedvarende energi og reducere energiforbruget. 

Et flertal stemte onsdag for at øge brugen af vedvarende energikilder. I 2030 skal 45 procent af det samlede forbrug være vedvarende. Ved hjælp af innovation skal transportsektoren udlede seksten procent mindre drivhusgasser. I industrien skal det bæredygtige energiforbrug også stige hvert år.

Der har på det seneste været en del debat om at fælde træer til såkaldt biomasse, som forårsager skovrydning. MEP'erne har derfor vedtaget ændringsforslag om at udfase de fleste træagtige biomassebrændsler som vedvarende energi.

populær

'Ukraine skal generobre ikke kun Donbas, men også Krim'

Ukraine skal ikke kun stoppe og skubbe den russiske invasion på østfronten tilbage, men skal også ødelægge Krim-halvøen...

"Ingen forsinkelse i hele landbrugspolitikken; maksimale fleksible planer”

Den nye europæiske fælles landbrugspolitik bør ikke udskydes fuldstændigt i sidste øjeblik. Det fører kun til landmænd...

EU og NATO ønsker, at russerne slipper mere ukrainsk korneksport igennem

Den Europæiske Union og NATO hilste mandag afgang af den første kornforsendelse fra Ukraine velkommen som et "første skridt" i...

EU landbrugsråd ser på fødevarer, energi og gødning

Den tjekkiske midlertidige formand for Det Europæiske Landbrugsråd mener, at 'fødevaresikkerhed' EU skal forblive en prioritet i de næste seks måneder. Men flere LNV-ministre...

EU giver Britten endnu en dag til Brexit

Den Europæiske Union giver Storbritannien en dag til at komme med gennemførlige forslag til en afgangsordning. Der skal være ...

Lige indeni

Europese Unie verbetert de aanpak van grensoverschrijdende ziektes

Sinds de coronapandemie wordt door de Europese Unie gewerkt aan de oprichting van een Gezondheidsunie, waarvan de contouren steeds meer zichtbaar...

Fugleinfluenza blandt fjerkræ i EU har aldrig været så alvorlig som denne sæson

Fugleinfluenza blandt fjerkræ i Europa har aldrig været så alvorlig i de seneste årtier. Spredningen af højpatogen aviær influenza er...

EU arbejder på skærpede regler for behandling af restasbest

EU-kommissionen ønsker at stramme direktivet mod asbestforurening betydeligt op. Bruxelles ønsker at øge grænseværdien fastsat for femten år siden med en faktor...

EU-lande forpligtet til at spare energi; mindst fem procent

Energiministrene mener, at der skal bruges ti procent mindre energi i EU-landene: fem procent obligatorisk og en anden...

Færre malkekøer i de fleste EU-mælkelande; ikke i Holland

Antallet af malkekøer i EU faldt igen sidste år. Husdyrholdet har været i tilbagegang uafbrudt i seks år. Ifølge...