Bruxelles belønner ny polsk regering for pro-EU kursus

Plenarmøde - Det Europæiske Råds og Kommissionens erklæringer - Konklusioner fra Det Europæiske Råds møde den 17. og 18. oktober 2019

Europa-Kommissionen har tildelt milliarder i betalinger til den nye pro-europæiske premierminister Donald Tusks polske regering. Bruxelles ønsker at støtte det nye polske regimes pro-EU-kurs ved at udbetale de tidligere tilbageholdte præmier og tilskud. 

Europa-Kommissionen har besluttet at frigive 137 milliarder euro til Polen. Disse midler var blevet holdt op på grund af bekymringer om retsstaten og demokratiet i landet. Beslutningen markerer en ny fase i forholdet mellem EU og Polen efter flere års spændinger om retsstatsprincippet. Polen er den største modtager af EU-midler.

Beslutningen om at frigive de indefrosne midler kommer efter måneders forhandlinger og politisk pres. Europa-Kommissionen har gentagne gange udtrykt bekymring over situationen i Polen, især over brud på retsstaten og retsvæsenets uafhængighed. Polens tidligere PiS-regering har altid afvist disse påstande og hævder, at den handler inden for lovens grænser.

Europa-Kommissionens tiltag ses som et tegn på tillid til den nye polske regering under premierminister Donald Tusk. Tusk er kendt som en pro-europæisk politiker og lovede i sin valgkamp at styrke båndene til EU. Hans regering har allerede indført flere reformer for at imødekomme Bruxelles' bekymringer.

Europa-Kommissionens beslutning er også en anerkendelse af det politiske skifte, der er sket i Polen. Ved sidste års valg dannede den splittede polske opposition en fælles liste over kandidater, ledet af Tusk. Denne enhed har bidraget til at skabe et politisk miljø, der er mere gunstigt for tættere bånd med EU.

Mens frigivelsen af midlerne er blevet hilst velkommen af den polske regering og pro-europæiske styrker, er nogle kritikere bekymrede over, at beslutningen blev truffet for hurtigt. De påpeger, at der stadig er bekymringer om retsstaten og demokratiet i Polen, og at EU burde have lagt mere pres på for at håndhæve konkrete reformer, før midlerne blev frigivet.