torsdag den 22. oktober 2020
Hjem EU EU-grøn uge: Europa-parlamentet og ministrene former landbrugspolitikken

EU-grøn uge: Europa-parlamentet og ministrene former landbrugspolitikken

Komende week is het in Brussel en de Europese Unie ‘Groene Week’. Zowel de Europese landbouwministers als de Landbouwcommissie en het Europees Parlement hakken deze week belangrijke knopen door over het nieuwe Europese gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB), althans, dat is de bedoeling.

Ondanks meer dan twee jaar voorbereidende onderhandelingen zijn de LNV-ministers en de politieke fracties in het Europarlement het over tientallen kwesties nog steeds niet eens, niet met elkaar en niet onderling.

De Europarlementariërs debatteren en stemmen over plannen voor hervorming van het gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB). Deze herziening moet het GLB duurzamer, sterker en flexibeler maken. Het pakket bevat plannen om verplichte klimaat- en milieuvriendelijke praktijken te versterken, betalingen aan grote agrarische bedrijven te verminderen en meer geld vrij te maken voor kleinere bedrijven en jonge agrariërs.

Het gaat erom hoe de EU tussen 2021 en 2027 in totaal 386,7 miljard euro zal uitgeven aan boeren en plattelandsgebieden. De ministers vergaderen maandag en dinsdag in Luxemburg (met een uitloop naar woensdag), en het Europese Parlement stemt tussen maandag en vrijdag over vele honderden richtinggevende amendementen (met een uitloop naar vrijdagavond).

Volgens de huidige stand van zaken worden de laatste stemmen waarschijnlijk pas vrijdagmiddag rond 17.30 uur geëvalueerd. Sommige waarnemers achten het zelfs mogelijk dat de beraadslagingen pas worden afgerond tijdens de volgende plenaire vergadering, in november.

De politieke leiders van de drie grote EP-fracties zeiden vorige week een ‘richtinggevend compromis’ te hebben gevonden. Christendemocraten (EVP), Sociaaldemocraten (S&D) en Liberalen (Renew) vormen zestig procent van de 705 zetels. Maar het is allerminst zeker of hun fractiediscipline zal werken, omdat vorige week al bleek dat de Landbouwcommissie AGRI, de Begrotingscommissie (BUDG) en de Milieucommissie (ENVI) nog steeds verdeeld zijn over de financiering van de toekomstige koers.

Bron van veel verdeeldheid is de vraag in hoeverre de landbouw zich in de toekomst moet houden aan nieuwe Klimaat- en milieuregels. In agrarische kringen wordt de Green Deal als grote boosdoener en twistappel gezien. Door sommigen worden de huidige compromissen in het parlement en in de ministerraad gezien als een eerste ‘loslaten’ van de Green Deal-criteria binnen het nieuwe GLB-beleid.

Daarbij komt dat het ‘compromis’ van de drie fractieleiders uitgelegd wordt als een nederlaag voor de S&D-fractie. Volgens de oppositiepartijen in het Parlement hebben de sociaaldemocraten zich neergelegd bij de strategie van de EVP en Renew ‘om nu binnen te halen wat haalbaar is’. De linkse oppositie verwijt de S&D dat zij onvoldoende vasthouden aan de Milieu- en Klimaatdoelen van de Green Deal, en dat het ‘nieuwe’ GLB probeert te ontkomen aan broodnodige duurzaamheid.

Een soortgelijke onenigheid bestaat ook nog tussen de LNV-ministers van de EU-landen. Daarbij is de vraag of straks twintig procent van de huidige landbouwsubsidies besteed moet worden aan ‘biologische’ doelen, of dat dat dertig procent moet zijn. En of er een volledig verbod op het gebruik van chemische gewasbeschermers moet komen, of een gedeeltelijk. En of dat meteen moet ingaan, of pas over een paar jaar. Ook zijn de ministers het nog niet eens over hoeveel procent van landbouwgronden vrij moet blijven voor akkerranden voor bloemen en verstuivers.

Als eenmaal de ministers en het Europarlement eigen definitieve standpunten hebben ingenomen, moeten beide partijen het nog met elkaar eens worden, en daarna met de Europese Commissie. Het ‘nieuwe’ GLB zal daarom naar alle waarschijnlijkheid pas op z’n vroegst in 2023 in werking treden.

populær

Nogle EU-lande kæmper stadig med højere budgetter

Antallet af EU-lande, der ikke ønsker at øge det flerårige budget fra 2021 til 2027 for EU stiger. Sverige, ...

Slag bryde Tyrkiet mod kurderne i Syrien grænse

De Forenede Stater og Tyrkiet har nået en aftale om at stoppe det tyrkiske angreb på grænsen til Syrien. Der ...

EU Domstol: Polen diskriminerer afskedigelse af & #8216; vanskelige dommere & #8217;

Polen er blevet dømt for forskelsbehandling af EU-Domstolen. Den polske regering havde prøvet & #039; vanskelige dommere & #039; at slippe af med ...

Europa-Parlamentet stemmer kun om Brexit, når det engelske har gjort

Europa-Parlamentet stemmer kun om Brexit-aftalen, når parlamentet i London har godkendt alle nødvendige love. Formændene for de politiske grupper ...

Holland fordømmer russisk modvilje mod retsstatsprincippet, men håber fortsat

Den hollandske regering mener, at Rusland i stigende grad vender sig væk fra den internationale retsorden, men ønsker kontakter med Moskva ...

Lige indeni

Ukrainsk kyllingegigant drager fordel af europæiske skatteparadiser

Det ukrainske fjerkræfirma MHP bruger brevkassevirksomheder i de europæiske skatteparadiser i Luxembourg og Cypern for at undgå skatter på hjemmemarkedet.

Europa-Parlamentet træffer beslutning om navnet veggieburger og kulturkød

Denne uge vil Europa-Parlamentet stemme om, hvorvidt kulturkød eller vegetabilsk mad kan være 'kød' eller 'burger' eller 'bøf' ...

LNV-ministre: minimer venligst ændringer i EU landbrug

Efter drøftelser om natten i Luxembourg er de europæiske landbrugsministre enige om deres kriterier for den nye fælles ...

Mindre skade på den hollandske økonomi på grund af korona end i EU

De indirekte konsekvenser af den første bølge af korona-pandemien i Holland var allerede udarbejdet i en række områder i sommer ....

Hollandske PvdA-medlemmer i EU mod for lidt klima i landbruget

De nederlandske PvdA-MEP'er truer med at stemme imod den nye syv-årige landbrugspolitik for den fælles landbrugspolitik, hvis den ikke indeholder nok Green Deal-miljøforanstaltninger. Det siger ...