Tyske CDU ønsker importforbud af russisk mad

Den tyske CDU/CSU-opposition opfordrer til et fuldstændigt forbud mod al import af landbrugs- og fødevarer fra Rusland og Hviderusland. Præsident Putin finansierer stadig sin krig mod Ukraine med eksport fra landbrugs- og fødevareindustrien, ifølge CDU's landbrugstalsmand Albert Stegemann.

I marts foreslog Europa-Kommissionen at indføre højere told på import af russisk korn, men flere og flere EU-lande mener, at denne import bør stoppes. Det blev tidligere rapporteret, at fem europæiske lande har foreslået EU at forbyde import af korn fra Rusland og Hviderusland.

Ifølge estimater ville russisk hvedeimport i EU være fordoblet til 700.000 tons alene i sæsonen 2023/2024. Fødevarer og gødning er indtil videre blevet undtaget fra EU-handelssanktioner mod Rusland for ikke at forstyrre den globale fødevaresikkerhed. 

At pålægge højere importtold på russisk korn er ikke nok, understregede Stegeman. 

Med dette forslag adresserer CDU to af sine prioriteter på samme tid. På den ene side afspejler et importforbud en hård linje over for Rusland, da Kristelige Demokrater hævder, at SPD tidligere har haft for tætte bånd til Putin og ikke har gjort nok for at støtte Ukraine. Derudover fokuserer CDU sit budskab på at støtte tyske landmænd.

CDU, som ligger på 31% af de forudsagte stemmer i meningsmålinger, rykker tættere på trepartikoalitionen af Socialdemokrater (SPD), Grønne og Liberale (FDP), som tilsammen ligger på 33%. Den tendens har flere gange i de seneste uger fået CDU-leder Friedrich Merz til at kræve førtidsvalg.

Det er uklart, om et ensidigt importforbud, som foreslået af CDU, er i overensstemmelse med EU-reglerne i Europa-Kommissionens øjne. Selvom Bruxelles tidligere har stemplet sådanne handelsrestriktioner som ulovlige, besluttede man i februar at indlede en undersøgelse mod Letland, som har nægtet sådan import siden februar.

"Vi i Tyskland og Europa er ikke afhængige af russisk korn," understregede Stegemann. CDU-forslaget opfordrer den tyske regering til at forberede muligheden for et importforbud, hvis en aftale ikke kan opnås på EU-niveau.