Britiske valg: med Labour mere tilbøjelige til at vedtage en pro-EU-kurs

Storbritanniens parlamentsvalg på torsdag vil resultere i et af de største valgnederlag for premierminister Rishi Sunaks konservative parti og vil bringe den nuværende Labour-oppositionsleder Keir Starmer til magten. Men det er endnu ikke klart, i hvilket omfang britisk politik har bearbejdet den stadig dæmpede og ignorerede Brexit-afgang fra EU. 

Indtil videre i valgkampen ser det ud til, at Labour ikke ønsker at komme med nogle endelige udtalelser, mens et flertal af britiske vælgere nu fortryder Brexit-afstemningen. Både de konservative og Labour ser ud til at undgå emnet, selvom Brexit har haft betydelige konsekvenser for den britiske økonomi og samfund. 

I stedet fokuserer begge parter på indenlandske spørgsmål som leveomkostninger, sundhedspleje og immigration. Fraværet af Brexit fra debatterne har ført til beskyldninger om en "tavshedssammensværgelse" omkring en af de mest dramatiske politiske ændringer i nyere britisk historie.

Nylige meningsmålinger viser, at et flertal af britiske vælgere nu fortryder Brexit-afstemningen i 2016, hvor et spinkelt flertal stemte for at forlade EU. Mange vælgere føler sig vildledt af de løfter, der blev givet dengang, og beklager de økonomiske og sociale konsekvenser af Brexit. 

Denne følelse forstærkes af det faktum, at Storbritannien har stået over for betydelige handelsbarrierer og et fald i økonomisk vækst, siden de forlod EU. De varige konsekvenser af Brexit er dog fortsat et komplekst og stort set udiskuteret spørgsmål, selv om landet skal bevæge sig i en ny politisk retning.

Keir Starmer og hans Labour-parti har tilkendegivet, at de ikke vil presse på for genforhandlinger med Bruxelles for at blive medlem af EU igen. I stedet ønsker Labour at forbedre båndene til EU og ønsker tættere økonomisk og diplomatisk samarbejde. 

Denne pragmatiske holdning ser ud til at have til formål at undgå yderligere splittelse og et forsøg på at spare penge. I den forstand står Starner tilbage med arven fra sin forgænger Jeremy Corbyn, som også holdt Labour på en vaklende og vaklende europæisk kurs i mange år.

Institute for Government understreger, at Brexit fortsat har en enorm indflydelse på dagligdagen i Storbritannien. Fra handelsbarrierer til arbejdsstyrkespørgsmål i forskellige sektorer kan konsekvenserne af Brexit fortsat mærkes.

Godstransport til import og eksport er stadig et rod, og mange industrier som f.eks. landbruget står over for stor mangel på arbejdskraft, fordi billigt 'udenlandsk' personale fra østeuropæiske EU-lande ikke længere får adgang til landet.

Det kommende valg vil sandsynligvis se et markant politisk skift i Storbritannien, hvor Labour overtager magten fra de konservative. Hovedspørgsmålet bliver, om de konservative tories næsten fuldstændig vil blive udslettet efter flere års politisk rodet politik (fire premierministre på fem år). Små, åbenhjertige pro-EU-partier (LibDem's, Greens, Rejoin) kunne også få stor opbakning.