Bulgarien og Rumænien er endnu ikke en del af Schengen-landene

De europæiske lande har endnu ikke truffet beslutning om Rumæniens og Bulgariens optagelse i Schengen-traktaten. Roterende EU-formand Spanien har fjernet emnet fra dagsordenen for denne uges indenrigsministermøde.

Ministrene træffer ikke en beslutning tirsdag den 5. december, men modtager kun en statusrapport. Bulgarien og Rumænien skal derfor vente lidt længere, før de kan tilslutte sig området med fri bevægelighed for varer og personer.

Begge lande har været kandidatmedlemmer til Schengen-traktaten i mange år. Men indvendinger om vedvarende høje niveauer af kriminalitet, utilstrækkelig retfærdighed og svag retsforfølgning forhindrede indlæggelse i lang tid. 

EU-Kommissionen afgjorde tidligere i år, at de to lande nu opfylder europæiske kriterier og betingelser, men det modsiges af Østrig og Holland. Det har allerede ført til tilbagevendende uenigheder i korridorerne på diverse ministermøder.

Holland fastholder sin holdning og er fortsat imod Bulgariens tiltrædelse af Schengen-området, som det for nylig blev rapporteret af avisen Trouw. Trods den positive vurdering fra Europa-Kommissionen peger Østrig og Holland på vedvarende bekymringer om sikkerhedssituationen og retfærdigheden. Der henledes især opmærksomheden på det høje niveau af kriminalitet, som fortsat er et problem.

Tidligere i år bad Bulgarien Holland om at sende hollandske eksperter til grænsen til Tyrkiet for at se, hvordan bulgarerne opererer der. De hollandske eksperter kan så give råd og gøre det klart, hvad Holland præcist forventer af Bulgarien, sagde den nye bulgarske premierminister Denkov. 

Men Haag har endnu ikke taget stilling til invitationen, endsige om et gennembrud i Bulgariens optagelse i Schengen-området. Den hollandske premierminister Rutte har nu trukket sig, og der arbejdes på at danne et nyt kabinet. Der forventes ingen ny hollandsk stilling i denne viceværtsituation.