Fugleinfluenza: Fransk sydvestlige hjørne rydder fjerkræ i stor skala

I landene i Den Europæiske Union er der ingen tegn på at lette fugleinfluenzasituationen. Friedrich Loeffler Instituttet frygter endda, at højpatogen aviær influenza (HPAI) kan blive endemisk, hvilket kræver forskellige tilgange til sygdommen. 

I Tyskland blev der igen rapporteret om mange vilde fund i sidste uge. Udbrud i fjerkræbestande er dog også blevet bekræftet, senest i Westerstede i Niedersachsen. Der blev en kalkunfedefarm med i alt 34.000 dyr slået, og nedlæggelsen blev straks bestilt. Derudover blev der udpeget et nyt fredningsområde af bydelen, som ifølge sine oplysninger omfatter omkring 115.000 fjerkræ.

Frankrig har nu startet forebyggende nedslagning af ande- og fjerkræfarme i den sydvestlige del af landet. Forebyggende nedslagning af alt fjerkræ og vandfugle er nu nødvendigt ud over den nedslagning, der allerede anvendes ved udbrud på berørte gårde.

Det område, der er omfattet af godkendelsen, vedrører de aktive centre i departementerne Landes (40), Pyrénées-Atlantiques (64) og Gers (32). Dette område omfatter 226 kommuner (39 kommuner i Gers, 161 kommuner i Landes og 26 kommuner i Pyrénées-Atlantiques).

Virksomheder, hvis dyr bliver affolket, får erstatning på samme betingelser som sidste år. Samtidig hæver Frankrig under det franske formandskab for Rådet for Den Europæiske Union emnet for vaccination til EU-niveau, så der kan etableres en europæisk ramme.