Mere madspild på verdensplan; selv i fattige lande

Der går stadig mere mad til spilde på verdensplan hvert år, end der er nødvendigt for at brødføde sultende befolkninger i udviklingslandene. Mere end halvdelen af det affald sker i husholdningerne. Det svarer til mere end 1 milliard tons mad, omkring 132 kilo pr. verdensborger og næsten en femtedel af al tilgængelig mad.

Ifølge en ny rapport fra FN-organisationen UNEP går mere end 1 milliard måltider til spilde på verdensplan hver dag. Det lægger et stigende pres på fødevareforsyningen, som allerede er under pres fra krige, klimaforandringer og befolkningstilvækst.

Ifølge UNEP blev 1,05 milliarder tons madaffald (inklusive uspiselige dele) genereret i 2022. Af det samlede madspild kommer 60% fra husholdninger over hele verden, 28% fra fødevareforsyningen og 12% fra detailhandelen. Ifølge UNEP understreger dette behovet for bevidsthed og adfærdsændring på individ- og familieniveau. 

FN-rapporten opfordrer til handling på alle niveauer, fra regeringer og virksomheder til individuelle forbrugere. Landene i EU besluttede for nylig at øge indsatsen mod madspild. Det er overladt til EU-landene selv, om dette også skal gælde for produktionsgrenen inden for land- og gartneri.

Ud over problemet med madspild behandles også spørgsmålet om fødevaremangel. Mens store mængder mad går til spilde, lider millioner af mennesker rundt om i verden stadig af sult. Dette rejser spørgsmål om retfærdigheden og bæredygtigheden af det globale fødevaresystem, siger UNEP.

Madspild fortsætter med at skade den globale økonomi og fremme klimaændringer, naturtab og forurening, selvom UNEP minder om, at det ikke kun er et problem for rige lande. Lande med forskellige indkomstniveauer spilder derfor i gennemsnit en tilsvarende mængde mad pr. person.

Rapporten fremhæver også teknologiens og innovationens rolle i håndteringen af madspild og -mangel. Væsentlige forbedringer kan opnås gennem smarte løsninger såsom bedre opbevaringsteknikker, mere effektive distributionssystemer og brug af apps, der hjælper forbrugerne med at reducere madspild.

”Madspild er en global tragedie. Millioner af mennesker vil sulte i dag på grund af madspild rundt om i verden,” sagde UNEPs administrerende direktør Inger Andersen, da rapporten præsenterede.