Miljøkatastrofeudslip af forurenet jord på den danske kyst

I Danmark sættes der spørgsmålstegn ved troværdigheden og mulighederne for kommunale miljøtilsyn efter digebrud og jordskred ved en dansk forekomst af forurenet jord. I den nordøstlige del af det danske fastland har man siden slutningen af december arbejdet på at forhindre en miljøkatastrofe, da et bjerg af millioner af kilo forurenet jord breder sig.

Jordforureningen udgør en fare for drikkevandsforsyningen og truer med at sprede sig mod Kattegat via nogle åer. Jordrenseren Nordic Waste er en af de største specialiserede jordforarbejdningsvirksomheder i den nordlige del af landet med - nogle steder - en lagerhøjde på mere end 70 meter. En rapport anslår, at tre millioner kubikmeter jord – der vejer omkring 5 millioner tons – bevæger sig nedad med næsten 10 meter om dagen

Hos grundrenser Nordic Waste blev der blandt andet opbevaret jord fra ryddede massegrave af mink og pelsdyr fra Danmark og Norge efter de massive aflivninger i coronaperioden. Virksomheden er ejet af en velhavende dansk familie, men indgav kort efter digebruddet konkursbegæring. 

Nu truer udgifterne til oprydningen med at falde på borgernes skuldre. Med fortsat usikkerhed om, hvem der i sidste ende skal stå for omkostninger og skader, er situationen omkring Nordic Waste fortsat et varmt emne i Danmark. 

Danmark har reageret med chok over omfanget af problemerne omkring Nordic Waste. Det påvirker ikke kun miljøet, men sætter også spørgsmålstegn ved effektiviteten af miljøbeskyttelse og -regulering i Danmark. I takt med at lokale myndigheder og miljøagenturer arbejder på at begrænse udslippene, vokser opfordringerne til strengere regler. 

Politiske partier overvejer at fjerne miljøinspektionerne for sådanne depoter fra kommunerne og skalere dem op til provins- eller nationalt niveau. Der tales endda om at tilbagekalde tidligere meddelte kommunale miljøgodkendelser som reaktion på Nordisk Affaldsskandale.

En TV2-reportage viste, at direktøren for Nordic Waste også er trådt ud af bestyrelsen for Sund & Bælt, virksomheden bag Storebæltsbroen. Milliardæren er hårdt kritiseret, fordi han ikke kan stilles tilstrækkeligt til ansvar på grund af konkursen. Derudover er der ballade om, at hans egne andre virksomheder kræver mange millioner fra konkursramte Nordic Waste.

I kølvandet på denne krise ser Danmark ud til at stå over for et vendepunkt i sin tilgang til miljøbeskyttelse. Nordic Waste-skandalen har ikke kun afsløret sårbarhederne i det nuværende system, men har også skærpet behovet for at tage miljøledelse til næste niveau.