Holland: Shell skal fjerne gamle borerigge fra Nordsøen

Foto af WORKSITE Ltd. på Unsplash

Nederlandene mener, at Det Forenede Kongerige ikke bør tillade Shell at forlade tre gamle boreplatformer på Nordsøen. Minister Cora van Nieuwenhuizen i London vil meddele dette på Ospar-mødet, organisationen af lande på Nordsøen.

Shell ønsker at forlade grundlaget for tre boreplattformer i stedet for at rense dem op. Som et resultat forbliver lagertanke med 11.000 liter forurenet olie og kemisk affald også på havbunden. Ifølge Shell er det bedst, fordi bortskaffelse også kan forårsage miljøskader og også er farlig. 

I sidste uge protesterede den internationale miljøorganisation Greenpeace mod Shells borplatforme i Nordsøen mod det, der kaldes 'en gentagelse af Brent-Spar-affæren'. Da Shell for første gang i 1991 ikke ønskede at afmontere og afmontere en gammel olieoplagringsstation i Nordsøen, men ville synke den i bunden af havet, var der stor international skandal. Shell blev til sidst tvunget til at bringe installationen i land og at få den revet.

Den hollandske minister for infrastruktur og vandforvaltning, Van Nieuwenhuizen, har haft en uafhængig modundersøgelse foretaget af det danske Københavns Universitet. Dette viser, at Shell overdriver indvendinger og risici. Virksomheden har 'utilstrækkeligt underbygget', at betonbenene ikke kan fjernes korrekt, og at det ville være bedre at efterlade det forurenede materiale på havbunden. Derfor er der behov for ekstra forskning, siger Van Nieuwenhuizen. 

Derudover kunne virksomheden spare hundreder af millioner af euro i omkostninger, skønt dette argument ikke var afgørende. Shells ansøgning er endnu ikke afvist af Det Forenede Kongerige. London er nødt til at tage en beslutning, fordi boreplatformerne er i britiske territoriale farvande. London har nu anmodet om rådgivning fra de såkaldte OSPAR-lande. Denne organisation inkluderer de europæiske lande, der grænser op til den nordøstlige del af Atlanterhavet. Målet er at beskytte naturen og naturreservaterne. 

Andre Nordsølande kan gøre indsigelse mod en mulig britisk tilladelse. Tyskland har allerede gjort det, og Nederlandene er enige. Efter denne OSPAR-konsultation er det briternes tur. De kan beslutte at blot udstede tilladelsen eller at få den undersøgt nærmere. 

Der er omkring 600 boreplatformer i Nordsøen, der skal ryddes i de kommende årtier. Omkostninger: ca. 8 milliarder euro. Alle platforme, der har en vanddybde på mindre end 100 meter, og som vejer mindre end 10.000 ton, skal fjernes. Nordsøen bruges ikke kun til olie- og gasudvinding, men også til fiskeri, af skibe, af ubåde og til opførelse af kabler og vindmølleparker.