Syngenta vil udvikle et nyt bio-insekticid med Lavie Bio

Den israelske agritech-virksomhed Lavie Bio vil samarbejde med schweiziske Syngenta om at udvikle et nyt bio-insekticid. Partnerskabet har til formål at kombinere Lavie Bios teknologi med Syngentas ekspertise inden for plantebeskyttelse.

Lavie Bio, der er baseret i Rehovot, Israel, fokuserer primært på at udvikle biologiske løsninger til bekæmpelse af skadedyr i afgrøder. Syngenta, med hovedkontor i Basel, Schweiz, er en stor aktør inden for afgrødebeskyttelse og frøteknologi. 

Samarbejdet giver begge virksomheder mulighed for at udvide deres portefølje af produkter til også at omfatte bio-insekticider, da bekymringerne for brugen af kemikalier og pesticider i landbruget og fødevareproduktionen er vokset de seneste år.

Formålet med samarbejdet er at udvikle nye bio-insekticider, der er effektive mod skadelige skadedyr, samtidig med at de er sikre for miljøet, skåner gavnlige insekter og opfylder stadig strengere miljømæssige fødevaresikkerhedskrav.

Samarbejdet mellem Lavie Bio og Syngenta kommer på et tidspunkt, hvor efterspørgslen efter biologiske plantebeskyttelsesmidler er hastigt stigende. Forbrugere og tilsynsmyndigheder verden over viser en voksende præference for bæredygtige landbrugsmetoder og reducerer brugen af kemiske pesticider.

Der er i EU fremlagt planer om at halvere brugen af kunstgødning i landbruget og - på sigt - et forbud mod brug af kemiske pesticider. Der er endnu ingen enighed om dette mellem de 27 EU-lande og mellem de politiske grupper i Europa-Parlamentet. Dels derfor er der et stigende pres for at tillade miljø- og klimavenlige ('naturlige, grønne') produkter.

Ifølge Verdensfødevareorganisationen FAO udgør insekter en stor udfordring for planter og afgrøder verden over. Skader forårsaget koster den globale økonomi anslået 70 milliarder dollars om året. Eksperter forudser, at sådanne tab vil forværres, efterhånden som den globale opvarmning øger spredningen af insekter, og modstanden mod aktuelt tilgængelige insekticider stiger.

Samarbejdet mellem Lavie Bio og Syngenta følges derfor tæt af interessenter i landbrugssektoren og ses som en ny udvikling, der baner vejen for bæredygtig afgrødebeskyttelse.