Fredag den 30. september 2022
Hjem international Den tyske miljøminister Steffi Lemke (Grünen) modtager også 'naturpakke'

Den tyske miljøminister Steffi Lemke (Grünen) modtager også 'naturpakke'

Den nye tyske miljøminister Steffi Lemke (De Grønne) Lemke har ikke de samme pligter og beføjelser som sin forgænger Svenja Schulze (SPD). Denne gang bliver Miljøministeriets opgaver mere en 'naturpakke', rettet mod biodiversitet. 

'Trafiklys-koalitionen' i Berlin vil forbinde tysk klimapolitik tættere med økonomisk aktivitet: international klimapolitik går til udenrigsanliggender, national og europæisk klimapolitik går til økonomiske anliggender. Der er også Grønne i de to ministerier: Robert Habeck og Annelene Baerbeck, foruden partifællen Cem Ozdemir om Landbrug (se billede). Til gengæld har Miljøministeriet nu også Naturbeskyttelse, Nuklear Sikkerhed og Forbrugerbeskyttelse samt for produktsikkerhed. 

I et interview med Süddeutsche Zeitung (SZ) beskriver Lemke sit ministeriums nye fokus som "strategisk korrekt". Miljøministeren kalder naturpleje en ny kerneopgave ligesom klimabeskyttelse. Lemke sagde bogstaveligt til SZ: "Artskrisen er det næste store slag. Det er mindst lige så dramatisk som klimakrisen.” 

Naturingeniøren Steffi Lemke beskriver i interviewet med SZ lagring af kulstof i landbrugsjord og økosystemer som et vigtigt mål. Denne kulstofbinding ville kræve renaturerede hedeområder, skabe næsten naturlige skove og lagre mere vand. 

Ifølge den grønne politiker hænger biodiversitet, landbrugets produktionsmetoder, livsstil og forbrugeradfærd tæt sammen. Hvis gødningsrester fra marker og marker strømmer ud i Østersøen i de nordtyske kystprovinser, fører det til algeopblomstring der. Alle, der vil, kan se det, sagde ministeren. 

Hun sagde: "Vi ved, at industrielt landbrug udgør den største trussel mod biodiversiteten. Men ingen ville sige, så laver vi ikke landbrug mere.« Omstrukturerede flodsletter eller våde heder kunne også fortsat bebygges, kun anderledes end i dag. Ministeren er åben for at udbygge vindenergi på land, også i skovområder.

På sit første møde med europæiske miljøministre i mandags understregede Steffi Lemke vigtigheden af skovrydningsfri fødevareproduktion og import: ”Skovbeskyttelse er helt afgørende for at opnå både klimabeskyttelse og biodiversitet.

Producenterne skal kunne påvise, at deres landbrugsprodukter for eksempel ikke kommer fra skovrydning. Europa-Kommissionen ønsker at gøre fremskridt på dette område i de kommende måneder, har den midlertidige EU-præsident Frankrig allerede sagt.

populær

Den tyske miljøminister Steffi Lemke (Grünen) modtager også 'naturpakke'

Den nye tyske miljøminister Steffi Lemke (De Grønne) Lemke har ikke de samme pligter og beføjelser som sin forgænger Svenja Schulze...

Europa-Parlamentet forsøger at stoppe "grøn" anerkendelse af atomenergi

Miljøudvalget (ENVI) og Økonomiudvalget (ECON) i Europa-Parlamentet gør indsigelse mod den måde, hvorpå det europæiske...

Første tilfælde af fugleinfluenza i USA påvirker allerede fjerkræeksporten

Kina og Mexico har suspenderet importen af amerikansk fjerkræ fra staten Indiana efter den første sag...

Europa-Parlamentet: Moms på fødevarer, frugt og grøntsager kan gå til 0%

Europa-Parlamentet har godkendt en ændring af de europæiske momsregler, der gør det muligt for Holland stadig at anvende moms på frugt og grøntsager.

Europa-Parlamentet ønsker, at EU skal embargo på al russisk energi

EU-Kommissionen vil snart annoncere en ny sanktionspakke mod Rusland. I en beslutning (513 stemmer for, 22 imod og 19…

Lige indeni

Færre malkekøer i de fleste EU-mælkelande; ikke i Holland

Antallet af malkekøer i EU faldt igen sidste år. Husdyrholdet har været i tilbagegang uafbrudt i seks år. Ifølge...

EU-landene ønsker igen ulvejagt for at beskytte græssende husdyr

Den europæiske miljøkommissær Virginius Sinkevicius mener, at ulve og landbrug bør eksistere side om side. Han tror ikke, at jagt på ulve...

Emissioner fra store husdyrbrug i EU vil snart blive betragtet som industrielle emissioner

Holland er i princippet positiv over for EU-kommissærernes forslag om at tillade, at de større kvægbrug bliver underlagt direktivet mod...

Færre kemikalier i landbruget kan kun opnås med nye produkter

Landbrugsministre fra de fleste EU-lande mener, at Kommissionens forslag om at reducere brugen af kemikalier i landbruget inden for få år...

Algeriet returnerer søtransport af hundredvis af franske tyre

Endnu en gang er hundredvis af europæiske dyr i fare for at blive aflivet efter en mislykket søtransport. De næsten 800 unge tyre fra...