Tyske landmænd ønsker at bytte billig diesel til lavere omkostninger

 Den tyske landboforening DBV holder ikke længere fast i kravet om fuld håndhævelse af den omstridte billige landbrugsdiesel, hvis Berlin kompenserer landmændene på anden vis. Protesterne mod den mulige afskaffelse af billig diesel markerede starten på omfattende protester fra tyske landmænd i sidste måned.

I de seneste uger har de tre tyske koalitionsfraktioner (SPD, Grønne og FDP) givet flere indrømmelser til tyske landmænd, såsom at sprede afskaffelsen over flere år i stedet for i ét hug næste år. Landmændenes fagforening var længe tilhænger af 'fuld håndhævelse', men er nu parat til at acceptere anden kompensation i bytte. 

Med denne svækkelse er landboforeningen enig i det anbringende, som de seksten tyske stater indgav til BMEL-minister Cem Özdemir i sidste uge. Delstatsregeringerne fra forskellige politiske partier ønsker at forbedre de tyske landmænds indkomstposition ved at reducere omkostninger og administrative byrder.

”Vores virksomheder er overvældet af bureaukrati. Denne indsats tager meget tid og derfor penge,« kritiserede foreningsformand Joachim Rukwied. Flere regionale landboorganisationer er kritiske over for opgivelsen af billig diesel, men andre taler om en mulighed for et gennembrud i de vanskelige forhandlinger om det tyske landbrugsbudget. 

Der diskuteres dog ingen beløb endnu. Det er nødvendigt, fordi resultatet skal indarbejdes i den sparepakke, som den tyske 'trafiklyskoalition' skal tage stilling til til foråret.

Minister Özdemir sagde, at han vil forelægge forslagene fra forbundsstaterne og DBV til landbrugshøringen i Borchert Future Committee den 22. marts. Blandt andet skal højere fødevarepriser eller højere afgifter diskuteres (igen) for at medfinansiere omlægningen af stalde i tysk husdyrbrug.

Den nu annoncerede reduktion af arbejdsbyrden og byrden i Tyskland falder sammen med lignende beslutninger inden for EU om lempelse af reglerne i den europæiske landbrugspolitik. Bruxelles ønsker at reagere på landmænds protester i mange EU-lande. Det diskuteres tirsdag i Europa-Parlamentets landbrugsudvalg og en uge senere af de 27 LNV-ministre.