Tyskland udforsker elektriske traktorer i landbruget

Den tyske landbrugsminister Cem Özdemir har givet et tilskud på en million euro til en teknisk undersøgelse af udviklingen af elektriske traktorer. De penge kommer fra en fond til at gøre det tyske landskab og landbrug mere bæredygtigt. Tilskuddet var allerede blevet lovet i debatterne om etapevis afskaffelse af billigere diesel til landbrugskøretøjer.

”Der er brug for svar på, hvordan landbrug kan blive mere klimavenlige. Denne transformation vil kun lykkes, hvis de mennesker, der skal implementere den, også er overbevist om den. Og selvfølgelig skal det være økonomisk rentabelt,” sagde forbundsminister Özdemir, da han præsenterede planerne.

Traktorer med klimavenlige drev reducerer udledningen af drivhusgasser og bidrager dermed til klimabeskyttelse. “TrAkceptance”-projektet har til formål at undersøge accepten af landbrugsmaskiner drevet af vedvarende brændstoffer eller elektrisk – og hvordan denne andel kan øges. 

Projektet ledes af Weihenstephan-Triesdorf University of Applied Sciences (HSWT), teknologi- og supportcenteret for Competence Center for Renewable Raw Materials (TFZ) og Federal Association for Bioenergy eV (BBE).

Derudover har BMEL-ministeriet bestilt en undersøgelse af mulighederne for flere vindmølle- og solcelleparker i Tyskland. Centrum-venstre-koalitionen vil hurtigst muligt af med kraftværker, der kører på brunkul udgravet i Tyskland, og ønsker ikke en tilbagevenden til elektricitet fra atomkraftværker. Brunkulsforbrænding er en væsentlig bidragyder til drivhusgasser, og udgravningerne 'ødelægger' landskabet.

Ministeriets Rådgivende Råd for Udvikling af Landdistrikter (SRLE) fremlagde tirsdag sin udtalelse "Transformation af energisystemet: muligheder for "Udvidelse af vindenergi og solcelleanlæg til landdistrikter" og blev overrakt til minister Cem Özdemir. I den kommer SRLE med anbefalinger til at styrke accept og deltagelse i indtægter fra bæredygtig energi blandt kommuner og borgere. 

På grund af deres beliggenhedskrav er landdistrikter af usædvanlig betydning for den nødvendige udbygning af vedvarende energikilder. Minister Özdemir sagde: "Der er behov for svar på, hvordan landbrugsvirksomheder kan være mere klimavenlige. Denne transformation vil kun lykkes, hvis de mennesker, der skal implementere denne innovation, også er overbevist om det. Og det skal selvfølgelig være økonomisk rentabelt.”