Søndag den 22. maj 2022
Hjem international FN jordbundsrapport: stigende tørke 'wake-up call' for Europa

FN's jordbundsrapport: stigende tørke "wake-up call" for Europa

På verdensplan er tørken steget med næsten en tredjedel i de seneste tyve år. Både antallet af tørkeperioder og deres varighed er steget med 29 procent siden år 2000.

Det har forårsaget et tab på omkring 124 milliarder dollars, ifølge FN's nye tørkerapport. 

Rapporten blev præsenteret onsdag på den 15. World Soil Conference i Abidjan, hovedstaden på Elfenbenskysten, i Vestafrika. "Land tørrer ud, frugtbar jord bliver til støv," advarede Ibrahim Thiaw, sekretær for den internationale konvention om beskyttelse af jordbund (UNCCD). Tørke er en af de største trusler mod bæredygtig udvikling, siger han. 

Mens manglen på vand, tab af frugtbar jord og igangværende tørke har ramt underudviklede lande indtil videre, er andre regioner nu i stigende grad ramt af tørke. FN kalder den tiltagende tørke i Europa for et "wake-up call for europæere". 

Holland oplever i øjeblikket et af de tørreste kilder nogensinde, viser tal fra KNMI. Det bliver varmt de næste to uger, og det får store konsekvenser for landbruget og naturen. Der er allerede taget forskellige foranstaltninger hist og her.

I Brabant er der for eksempel forbud mod at pumpe vand fra grøfter og vandløb, og Veluwemeer får ekstra vand fra Markermeer for at forhindre vandstanden i at falde for langt.

Ifølge FN har omkring 160 millioner børn været udsat for alvorlig og vedvarende tørke i år, og mere end 2,3 milliarder mennesker verden over har utilstrækkelig adgang til vand. Det anslås, at hvert fjerde barn på verdensplan om 20 år kan opleve vandmangel.

populær

Europa-Kommissionen ønsker at genoprette forbindelse til landdistrikter og byområder

Ud over den fælles landbrugspolitik ønsker Europa-Kommissionen også at opdatere landdistriktspolitikken. Det blev for nylig aftalt, at landbrugsstøtte vil være med ...

På ti år, en fjerdedel flere kyllinger i Polen, men langt færre grise

I Polen er fjerkræsektoren vokset med en fjerdedel i løbet af de sidste ti år. Polens landbrugsoptælling i 2020 viser, at ...

Landbrugskonsulenter kan hjælpe lande med deres fødevarestrategi

En fødevareembedsmand fra Ministeriet for Landbrug, Natur og Fødevarekvalitet i Haag mener, at de hollandske landbrugskonsulater på ambassader i udlandet har en ...

Det danske parlament undersøger statsministerens rolle i at dræbe mink

Det danske parlament startede torsdag parlamentsmøder om, hvordan alle danske mink sidste år blev dræbt på grund af en ...

Europæisk ungdomsadvokat ved CoFoE-konferencen for modernisering EU

Det andet plenarmøde i Strasbourg for Conference on the Future of Europe (CoFoE) fandt sted i sidste weekend. Borgere, institutioner...

Lige indeni

EU letter toldprocessen for at fremskynde ukrainsk eksport

Europa-Parlamentet har godkendt den midlertidige suspension af EU-importafgifter på ukrainske produkter for at øge landets eksport.

EFSA kan ikke overtage alle nationale test for nye stoffer

Det Europæiske Fødevaresikkerhedsagentur (EFSA) har utilstrækkeligt budget til fuldt ud at fuldføre vurderingen af nye landbrugsprodukter fra alle 27 EU-lande på tværs af...

Amerikanske marker forurenet med PFAS fra forurenet spildevandsslam som gødning

I USA kan omkring 20 millioner hektar dyrket jord være blevet forurenet af PFAS-forurenet spildevandsslam brugt som gødning...

Egypten afviser russisk skib med last af stjålet ukrainsk hvede

Egypten har nægtet adgang til et russisk fragtskib med 30.000 tons hvede i havnen i Alexandria, fordi lasten sandsynligvis...

Europa-Parlamentets miljøudvalg ønsker strengere kriterier i klimaloven

Europa-Parlamentets miljøudvalg har med et snævert flertal stemt om en række vigtige forslag, der har til formål at sikre, at...