Vaklende tysk økonomi på randen af recession

Den tyske økonomi og husholdninger udledte væsentligt mindre CO2-drivhusgasser sidste år. Tyskland udledte i alt 673 millioner tons CO2; 10 procent mindre end i 2022. Det er et rekordstort fald, viser en analyse fra miljøforskerne Agora Energiewende.

CO2 frigives ved forbrænding af fossile brændstoffer som gas, kul og olie. At der er blevet udledt mindre kulstofgas, skyldes blandt andet den øgede brug af sol- og vindenergi i Tyskland. Tyskland får allerede mere end halvdelen af sin nødvendige elektricitet fra sol- og vindenergi. 

Tyskland havde vendt sig til kul i 2022 efter Ruslands invasion af Ukraine, da Moskva afbrød gasforsyningen. Men siden da har Tyskland reduceret sit forbrug af fossile brændstoffer markant.Energiefterspørgslen faldt også sidste år på grund af energikrisen. Som følge heraf blev der afbrændt mindre kul i tyske kulfyrede kraftværker.

Faldet er også et resultat af, at Tyskland importerer mere elektricitet fra andre lande, herunder atomenergi. Agora Energiewende antager, at kun 15 procent af faldet er et resultat af klimaforanstaltninger.

Hvis der kommer gang i den tyske økonomi igen, vil CO2-udledningen også stige på grund af øget energiforbrug, er den logiske forventning, men det er tyske økonomer dystre over. Der ventes i denne uge offentliggørelse af nye økonomiske kvartalstal, som vil vise, om tysk økonomi rent faktisk er kommet ind i recession.

Ifølge økonomer i Deutsche Bank er kvartalstallene negative for femte gang i træk. Det gælder ikke det tyske landbrug, der sidste år igen oplevede højere indkomster, især inden for mejeri.

Den vaklende tyske økonomi har også store konsekvenser for center-venstre SPD-koalitionens flerårige budget. FDP og Grønne. De har i de seneste måneder været nødt til at reducere deres planlagte investeringer og budgetter til energiomstilling og klima- og miljøtiltag markant, især til de Grønnes og Venstres tilhængere. Ved hjemkomst fra juleferien den 15. januar skal Forbundsdagen vedtage det reviderede flerårige skøn.

De annoncerede vejspærringer fra tyske lastbilchauffører og landmænd (i denne uge) og truende strejker fra lokoførere (næste uge) har allerede fået ordet 'regeringskrise' til at blive brugt flere gange i Berlin i de seneste måneder. Men netop i sidste uge besluttede FDP's partikongres (med et lille flertal) ikke at forlade den rød-gul-grønne koalition.