Balkanlandene afskaffer gensidig toldkontrol af deres egne fødevarer

Balkanlandene Serbien, Albanien og Nordmakedonien har afskaffet deres gensidige toldkontrol for grøntsager, kød og naturprodukter. Der vil være en separat vognbane for lastbiler ved toldstederne, så de ikke længere skal stå i kø i timevis. 

De tre lande har allerede harmoniseret al nødvendig dokumentation vedrørende plante- og veterinærcertifikater, procedurer, lister over plante- og dyresygdomme og laboratorieanalyser. Dermed tager de et yderligere skridt mod mere frihandel i overensstemmelse med EU's retningslinjer.

I 2013 var Kroatien det første af syv Balkanlande, der blev optaget i EU; Montenegro, Serbien, Republikken Nordmakedonien og Albanien er nomineret til at deltage. Tiltrædelsesforhandlinger er allerede i gang med Montenegro og Serbien. Bosnien-Hercegovina og Kosovo er potentielle kandidatlande.

Der forventes dog ingen optagelse af nye EU-lande i de kommende år. Inden for EU opfordrer flere og flere mennesker til først at modernisere deres egen EU-organisation, herunder opgaver, beføjelser og finansiering. Det er det, der er hensigten – det vil der blive taget beslutninger om i år. Nogle EU-medlemslande har talt blankt imod yderligere udvidelse af EU.

Siden begyndelsen af dette år har lastbiler med landbrugsprodukter fra disse tre lande passeret grænsekontrolposter uden at vente. En af fordelene ved aftalen er, at markederne i Serbien, Albanien og Nordmakedonien i længere tid vil blive forsynet med sæsonbestemte frugter og grøntsager, der modner tidligere i Albanien eller Nordmakedonien, og senere i Serbien. 

I december sidste år mødtes de tre landes præsidenter i Tirana for at underskrive en aftale om fri adgang til arbejdsmarkedet på det vestlige Balkan. Aftalen vil tillade indførelse af en enkelt arbejdstilladelse for alle tre lande. Ved det åbne Balkan-topmøde i Tirana underskrev de tre ledere også en aftale om at indføre et elektronisk pasidentifikationssystem for det vestlige Balkan.