Opførelse af ny natur i Holland: knap halvvejs og meget dyrere

Køb og indretning af nye naturlige levesteder TP3Tn koster meget mere tid og penge end tidligere forventet. Godt halvdelen af de aftalte 80.000 hektar ny natur, der skal udvikles i Hollands Naturnetværk (NNN), er realiseret på trods af, at regeringen har taget mange skridt.

Sådan lyder konklusionen på en fælles undersøgelse fra det hollandske miljøvurderingsagentur (PBL) og WUR-Wageningen om naturpolitik over de seneste ti år.

I 2013 blev den nationale regering og provinserne enige om den såkaldte 'Naturpagt': en decentralisering af naturpolitikken fra den nationale regering til provinserne. Målet var at forbedre biodiversiteten. Ifølge prognoser vil målet ikke blive nået ved udgangen af 2027. Det skyldes blandt andet, at realiseringen af ny natur sker på frivilligt og frivilligt grundlag.

For naturgenopretningen blev det aftalt, at der er behov for en større indsats for at genoprette det økologiske system. Men den seneste ophobning af politikker i det nationale program for landdistrikter (NPLG) har gjort implementeringen af naturpolitikken sværere og endda forsinket, konkluderer forskerne.

Ud over god forvaltning og udvidelse af området kræver naturgenopretning et større engagement i økologisk systemgenopretning. Dette kræver blandt andet en fælles fremtidsvision, som endnu ikke er udviklet i mange geieden. 

Realisering af naturmål gennem arealprocesser vil kræve 'administrativt engagement og politisk mod' fra provinser og stat på grund af de mange modstridende interesser, fordi også andre målsætninger skal nås på samme tid (klima, landbrug, vand).

For at nå Natura 2000-målene kræves der en vidtgående ændring af landbrugsforvaltningen, fx i retning af en ekstensiv eller naturinkluderende form for landbrug, lyder en af anbefalingerne.

Landmænd har ikke kun brug for klarhed over, hvad der bliver bedt om dem, men også økonomisk støtte og tilpassede regler fra den nationale eller provinsregering. Det gælder især landbrugsvirksomheder i nærheden af naturhabitat TP3Tn, mener forskerne fra PBL og WUR.