EU fødevareundersøgelse: Green Deal ikke en trussel, men en redning

Nærbillede af grøntsager i en bod i markedshallen

En videnskabelig undersøgelse fra Europa-Kommissionen konkluderer, at den russiske krig i Ukraine kan føre til en midlertidig forstyrrelse af fødevaresikkerheden, men at stigende klimaændringer og miljøforurening udgør en strukturel trussel mod den globale fødevareproduktion.

Undersøgelsen anerkender, at brugen af kemiske midler i landbruget er gavnlig for stabiliteten af fødevareproduktionen, men truer mangfoldigheden og jordkvaliteten på længere sigt.

Undersøgelsen af 'driverne' for både produktion og brug blev annonceret sidste år som reaktion på forstyrrede globale kornforsyninger. Europa-Kommissionen modsatte sig tidligere anbringender om at udskyde dele af Green Deal og jord-til-bord, fordi fødevareforsyningen ikke er truet.

Undersøgelsen offentliggjort i denne uge fokuserer på snesevis af faktorer ("drivere"), som forskerne siger, påvirker den globale fødevareforsyning. Rapporten kommer kort efter, at EU-landbrugsministrene igen opfordrede til yderligere forskning og sagde, at de ikke er tilfredse med resultaterne af tidligere forskning.

I den undersøgelse, der nu er offentliggjort, står det i en fodnote, at denne rapport ikke erstatter tidligere rapporter.

Arbejdspapiret understreger endvidere, at efterhånden som fødevarer bliver knappere, øges presset på jordens frugtbarhed, klima, biodiversitet og vandtilgængelighed. Hvis ikke miljø- og klimaproblemet bliver løst hurtigt, kan der opstå forsyningsflaskehalse, understreger EU-Kommissionen. Omkostningerne ved at gøre ingenting er i sidste ende større end omkostningerne ved at gøre fødekæden grønnere. 

EU-udvalget peger på et forestående tab på 9 milliarder euro i landbrugssektoren som følge af den forventede tørke alene i 2030. Uden politiske ændringer vil udbyttet i markbruget falde med 4,5 procent i 2030. Med en passende miljø- og klimapolitik vil udbyttefaldet i 2030 kun være på 2,4 procent, lyder undersøgelsen.

At reducere brugen af farlige pesticider ville være vigtigt for at bevare biodiversiteten og beskytte insekter. Det er ifølge EU-kommissionen muligt uden tab af indkomst. Dette vil imidlertid kræve, at alternative aktive stoffer er tilgængelige, og at sygdomsresistente sorter skal markedsføres ved hjælp af nye genomiske teknikker.