Frankrig kan være den afgørende faktor for mindre brug af glyphosat

landbrug, traktorsprøjtning af pesticider på markgård

Frankrig ser ud til at have det sidste trumfkort med hensyn til, hvorvidt man skal fortsætte med at bruge glyphosat. Inden for EU er der indtil videre ikke et tilstrækkeligt flertal for et fuldstændigt forbud mod anvendelse i landbrug og gartneri, men muligvis for 'den franske variant' af en større begrænsning.

Der er heller ikke tilstrækkeligt flertal for en tiårig forlængelse af driftstilladelsen. 

Sammenlignende undersøgelser af stemmeadfærden i de 27 EU-lande viser, at 18 af de 27 medlemsstater gik med til det europæiske forslag om forlængelse, herunder nogle tekniske begrænsninger. Dette forslag fra Kommissionen gør det også muligt for EU-lande at pålægge deres egne yderligere betingelser. Disse 18 lande er faktisk flere end de krævede 15 lande (=55%), men tilsammen når de ikke de nødvendige 65% af antallet af EU indbyggere, men kun 55.03%.

Der var seks lande, der undlod at stemme sidste fredag: Frankrig, Tyskland, Bulgarien, Belgien, Malta og Holland, der tilsammen tegner sig for 41,96 procent af EU-befolkningen. Kun tre lande (Kroatien, Østrig og Luxembourg) stemte direkte imod Kommissionens forslag (3,01 procent).

Det betyder, at selv hvis alle seks 'afholdenheder' skulle stemme imod, ville de ni tilsammen ikke nå befolkningen på 65 procent og heller ikke de nødvendige 15 lande. Det betyder, at en glyphosatblokade i EU er ude af billedet foreløbig, medmindre der kommer nye videnskabelige beviser for dens skadelighed i de kommende år.

Derudover ville et skifte mellem fire af 'afholdsmændene' (Holland, Malta, Belgien, Bulgarien) til pro-lejren stadig ikke hjælpe Kommissionens forslag til at nå de nødvendige 65 procent. Tilsammen når disse fire relativt små lande ikke de manglende 9.97% indbyggere. Adema kan derfor ikke hjælpe modstanderne med at få flertal. Kun Frankrig (15%) og Tyskland (18.5%) er hver især store nok til at hjælpe forslaget med at få flertal.

Et skift fra 'afholdenhed' til 'for' kan ikke forventes fra Tyskland, fordi den tyske lyskrydskoalition er for splittet internt omkring det. Dette er en lignende situation som i Belgien og Nederlandene: De har også materielle argumenter for at undlade at stemme.

Frankrig har derimod de seneste år gjort det klart, at landbruget indtil videre stadig vil have brug for glyphosat, men i meget begrænset omfang. Franskmændene anvender allerede selv forordningen om, at en landmand ikke må bruge mere end så mange kilo pr. hektar, og da kun i økologisk ikke-sårbare områder. Desuden anser Frankrig en ny godkendelsesperiode på ti år for lang og ønsker begrænset brug i højst syv år.

Formand Pascal Canfin (Renew) for Europa-Parlamentets miljøudvalg opfordrede i sidste weekend kommissionsformand Ursula von der Leyen til at trække det "uacceptable forslag" tilbage og foretage justeringer. Den franske liberale Canfin betragtes som en loyal allieret af den franske præsident Macrons liberale parti En Marche. 

En talsmand for EU-Kommissionen bekræftede fredag, at en "dialog" stadig kan finde sted mellem medlemslandene for at nå frem til et kompromis.