Sammenstød i Europa-Parlamentet om udsættelse af naturgenopretningsloven

Ikke kun i Holland, men også i et stigende antal andre EU-lande, presses der på ændringer til den kontroversielle naturgenopretningslov, selv så vidt som til Europa-Parlamentet.

I en hoveddebat om at gøre landbruget mere bæredygtigt støttede snesevis af MEP'er Esther de Langes (CDA) opfordring onsdag om at sende Europa-Kommissionens naturgenopretningslov 'tilbage til tegnebrættet'.  

Sidste weekend støttede politikere i flere EU-lande (inklusive Østrig, Irland og Kroatien) denne opfordring. Tidligere har ministre fra nogle centraleuropæiske lande allerede opfordret til en udsættelse. Fordi Kristendemokraterne ikke fremlagde forslag eller beslutning i Strasbourg onsdag, er der endnu ikke blevet stemt om en eventuel udsættelse. Det kan stadig lade sig gøre i de kommende måneder.

Det var slående, at det ikke var landbrugskommissær Janusz Wojciechowski, der ikke forsvarede Europa-Kommissionens politik i debatten, men vicepræsident Mairead McGuinness. Da Wojciechowski sluttede sig til mødebordet efter debatten for at diskutere næste punkt på dagsordenen, gav det ham et vredt udbrud fra EPP-gruppeformand Manfred Weber, som kaldte fraværet 'uacceptabelt'.

Det er ikke klart, om LNV-kommissæren selv besluttede at overlade forsvaret af Green Deal til McGuinness, eller om han blev væk efter Kommissionens insisteren. Klimakommissær Timmermans deltog heller ikke i debatten.

Det har dog gjort det endnu tydeligere, at ikke kun de tidligere SUR-pesticidforslag, men også naturgenopretningsloven nu er blevet et tornent emne i europæisk miljø- og landbrugspolitik.

I øjeblikket forsøger LNV-ministre og EU-politikere fra forskellige lande stadig at finde kompromiser og justeringer, fordi et flertal kun opstår på et begrænset antal områder. Det sker ikke kun i Europa-Parlamentets landbrugsudvalg og i landbrugsrådet, men også i miljøudvalget og blandt miljøministre.