Sverige tillader jægere at skyde snesevis af ulve

I Sverige åbnede jagten i denne uge på 75 af landets cirka 460 ulve. Naturorganisationer taler om den største ulveslagtning i moderne historie. Naturorganisationer peger på, at ulvebestanden i Sverige er relativt lav sammenlignet med eksempelvis Italien, hvor der er mere end 3.000. 

Naturfredningsfolk advarer om, at jagten yderligere kan bringe ulvearten i fare og tilskynde andre europæiske lande til at følge trop. Jægerforeningerne siger "det er absolut nødvendigt at bremse væksten af ulve," rapporterede den britiske avis The Guardian. 

Disse organisationer siger, at ulveflokken er den største, svenskerne har haft til dato. I de senere år er antallet af ulve også steget i andre europæiske lande. Det tilskrives den fredede status, som ulven har haft i mange år.

Men dyrelivsgrupper siger, at den uregulerede jagt på ulven er i strid med Europarådets Bern-konvention. De har uden held forsøgt at anke overtrædelsen af habitatdirektivet.

Den svenske miljøstyrelse havde tidligere advaret om, at ulvebestanden ikke skulle komme under 300 for at undgå indavl. Men det svenske parlament går ind for at sænke tallet til 170, det laveste niveau, der stadig er tilladt inden for kravene i EU's habitat- og artsdirektiv. Verdensnaturfonden (WWF) siger, at tallet "ikke var baseret på videnskabelige fakta". 

Den skandinaviske ulv er allerede på listen over truede arter. Sverige deler en ulvebestand med Norge langs dens 2.000 kilometer lange grænse. Norge er det eneste land i verden, der har sat et loft over antallet af ulve, hvilket kun tillader ankomsten af fire til seks unger om året. Det skandinaviske land giver jægere mulighed for at reducere ulvebestanden drastisk hvert år.