Timmermans opfordrer EU-politikere til agri-forhandlingsbordet

AGRI-udvalget - Udveksling af synspunkter med EU's næstformand Timmermans om bæredygtigt landbrugsfødevaresystem og brug af ressourcer

EU Klimakommissær Frans Timmermans har fortalt medlemmerne af parlamentet i Landbrugsudvalget, at han ønsker at sætte sig ned med Holland for at få et klart billede af konsekvenserne af naturgenopretningsloven. Dette forslag er ikke kun kontroversielt blandt hollandske landmænd, men også i andre EU-lande. 

Hollandske modstandere af det forslag siger, at loven 'låser Holland', og at 'der kan opstå hidtil usete juridiske konsekvenser. Det bestrider Timmermans og siger, at netop modstandere 'låser den nuværende situation fast'. En delegation fra LNV's parlamentariske udvalg aflagde et arbejdsbesøg i Bruxelles i går eftermiddags (organiseret for uger siden). De blev modtaget af EU-kommissærerne Timmermans, Sinkevicius og Wojciechoiwski, og de havde drøftelser med flere hollandske MEP'er.

På grund af den aktuelle situation var arbejdsbesøget helt domineret af diskussionen om naturgenopretningsloven. Desuden faldt det hollandske besøg sammen med den årlige politikudforskning, som klimakommissær Timmermans gennemførte med Europa-Parlamentets landbrugsudvalg. Der er stor modstand mod de forslag, der udspringer af Euro-Kommissionens Green Deal-filosofi.

Timmermans har sagt til MEP'erne i Landbrugsudvalget, at de ikke kan stikke hovedet i sandet. Han opfordrede dem til at se fakta og virkelighed i øjnene: landbrug og fødevareforsyning er truet. Ikke på grund af den europæiske grønne pagt eller naturgenopretningsloven, men på grund af klimaforandringer, luftforurening, tørke og forgiftet jord og grundvand.

Timmermans talte ikke efter hukommelsen, men fra papir, formulerede det præcist, holdt han en nøje forberedt tale.

Timmermans bad landbrugspolitikerne om at komme op af deres skyttegrave, især de konservative og kristendemokraterne, der på forhånd ønsker at afvise naturloven. Han gentog, at han og hans kolleger Sinkevicius, Kyriakides og Wojciechowski er klar til at diskutere "ethvert muligt kompromis", "men så må du komme med dine ønskelister."

Det store udvalgsmødelokale i EP i Bruxelles var fyldt til sidste plads, ikke kun af MEP'er og ansatte i den politiske gruppe, men også af snesevis af landmænd fra forskellige EU-lande, der var mødt op til debatten. Det gav indtryk af, at Timmermans var trådt ind i løvens hule, men han fik også støtte og godkendelse blandt EU-politikerne og offentligheden.

Timmermans sagde, at Kommissionen holder sig til kursen og rækkevidden af de tre klima- og naturlove, der nu er i omløb. Han kaldte at lave ingenting og vente uansvarligt. Han beskyldte 'nægterne' for at risikere landbrugets og gartneriets fremtid 'mod bedre vidende' med henblik på valget til Europa-Parlamentet om mere end et år. Ikke tilbage til tegnebrættet, men frem til forhandlingsbordet, advarede han vaklende.